Faktaboks

Randi Monsen
Født
18. februar 1910, Hamar
Død
24. august 1997

M. begynte å tegne fra teaterpremierer for Arbeiderbladet i 1935. Etter et opphold under krigen var hun fra 1945 fast knyttet som avistegner i Arbeiderbladet i noen år og tegnet fortrinnsvis teatertegninger og "ukens portrett". Hun debuterte på utstillingen 8 tegnere i Kunstnerforbundet i 1946. Som teatertegner var M. inspirert av Thoralf Kloumann, men hun fant tidlig sin form. Hennes arbeider på utstillingen 7 avistegnere i Galleri Haaken i 1982 viste at hennes teatertegninger vesentlig har hatt de samme grunntrekk gjennom 30 år. Hun viste bl.a. tegningene Figaros bryllup (1947), Måne for livets stebarn (1976) og Lille Eyolf (1978). M. arbeider med voldsomme kontraster mellom svart og hvitt, og skraverer med penn. Persontegningen er psykologisk pågående uten at det blir karikaturer. Hennes teatertegninger fremstår som gjennomkomponerte parafraser over forestillingene. Som portrettegner søker hun mer det karakteristiske hos modellen enn det karikerte. Hun karakteriserer seg selv som den malende katten Mons, men med godt skjulte klør. Hennes portretter danner et galleri av samtidens kjente kvinner og menn.

Familierelasjoner

Datter av

 • Christian Fredrik Monsen, skoleinspektør, statsråd, stortingsrepresentant (1878 - 1954)
 • Aasta Monsen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Oslo

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1930–31 (aftenskolen), under Carl von Hanno og Per Krohg 1934–35 (dagskolen)
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold 1935–36
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, boklinjen under Carsten Lien, Karl Høgberg, Kåre Wildhagen og Thorbjørn Lie-Jørgensen 1940–45
 • hospitant under Chrix Dahl og under Eugen Pettersen 1958

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 1940 og -42
 • Unge Kunstneres Samfunn stipend 1943
 • Oslo Bys stipend 1947
 • Tegnerforbundets reisestipend 1956
 • Statens reise- og studiestipend 1966
 • Th. Fearnleys Minnestipend 1977
 • Reise London og Paris høsten 1947
 • Roma 2 md. 1956
 • Paris 1966
 • Italia-Firenze 1979
 • Paris 1981

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tegner i Arbeiderbladet 1935–40 (fra teaterpremierer), fra 1945 fast tilknyttet som avistegner noen år
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre, styremedlem 1970–73, viseformann 1973–76, svart/hvitt juryen for tegnere 1969
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn 1935-65
 • Tegnerforbundet styremedlem 1970-76, formann 1976-80
 • styremedlem Oslo Kunstforening 1977-79

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Riksgalleriet
 • Norsk kulturråd
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Selskapet Kunst på Arbeidsplassen
 • Landslaget Kunst i Skolen

Illustrasjonsarbeider

 • A. Espeland: Durra på eventyr, Stavanger 1944
 • Dorian Red [A. Paasche Aasen]: "Herrefolk" og andre fe, Oslo 1945
 • O.A. Diserud: Bak disken og på landeveien, Oslo 1946
 • Bang [O. Bang-Hansen]: Tanker i hytt og vær, Oslo 1948
 • S. Oftedal: Ni venner i profil, Oslo 1948
 • I. Valen: Tvillingene i Sundet, Oslo 1952
 • P. Gjesdahl: Premierer og portretter, Oslo 1957
 • Y. Ustvedt: Det skjedde i Norge, Oslo 1978–79, 2 bind

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1946
 • Høstutstillingen, 1950-1953
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1969
 • Høstutstillingen, 1981
 • 8 tegnere, Kunstnerforbundet, Oslo, 1946
 • Norsk tegnekunst fra Werenskiold til idag, København, 1950
 • Tegnerforbundets faste vår- og vandreutstillinger, 1951
 • Norsk nutidskonst, Stockholm, 1951
 • Tegnerforbundet utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Hin Opinbera Norska Listsyning, Reykjavik, 1954
 • Nordiske tegneres utstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Nordisk Kunstforbunds utstilling, 1972
 • Reykjavik, 1972
 • Nationaltheatret i strek gjennom 75 år, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1974
 • Norsk tegnekunst i 60 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1976
 • 7 avistegnere, Gall. Haaken, 1982

Portretter

 • Portrett utført av Øyvind Sørensen gjengitt i Aftenposten 18.2.1960

Litteratur

 • Nielssen, F., i Konstrevy, Stockholm, 1946, s. 310
 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 117–18
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register s. 278
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 180, 182 (ill.)
 • Arbeiderbladet, 18.02.1960
 • Aftenposten, 18.02.1960
 • Nationen, 19.02.1960
 • Morgenbladet, 19.02.1960
 • Østby, L., Norsk tegnekunst i Nasjonalgalleriet, Oslo, 1963, s. XXIV, pl. 101, s. VII (biografiske oppl.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, register s. 395 (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, s. 57, 227
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1925-1945, bind 13, s. 730
 • Schade, R. E., i Rogalands Avis, 16.07.1970
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 62
 • Kunst, Oslo, 1972, nr. 2, s. 31 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 63
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 229
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, s. 338
 • Plesner, R., i Aftenposten, 03.06.1982, (ill.)