De første årene etter konfirmasjonen arbeidet H. som håndverker, noe han også delvis fortsatte med etter at han hadde påbegynt sin kunstneriske utdannelse. Senere livnærte han seg som tegnelærer, først ved Kristiania Borger- og Realskole fra 1895 og senere som overlærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1908–33. Dette har nok vært en medvirkende årsak til at hans produksjon er blitt relativt beskjeden. Mange av hans arbeider fra 1880-tallet gikk dessuten til grunne under en brann. H. deltok første gang på Høstutstillingen 1883 med to tegninger, men året etter fikk han akseptert to malerier, et landskap og et interiør. H. ble omtalt bl.a. av J. Thiis, som en meget lovende ung maler. Hans tidlige landskap har ofte en fin grålig koloritt, og lys og stemning spiller en vesentlig rolle. Dette gjelder også for interiørene, mens han av og til lykkes noe mindre med utformingen av figurene. Fra mitt vindu (Nasjonalgalleriet, Oslo) malt i Paris 1891 er et solfylt og koloristisk veltruffet lite bilde. Hans senere arbeider har derimot mistet mye av den stemningen og friskheten som preger hans malerier fra før århundreskiftet.