Faktaboks

Ole Jonsrud
Født
14. mai 1875, Christiania
Død
6. mars 1955, Oslo

J. begynte som 16-åring på Den kgl. Tegneskole og stilte ut året etter i Kristiania Kunstforenings juleutstilling. I noen år arbeidet han i sin fars forretning, samtidig som han tegnet akt hos Harriet Backer om aftenen. Høsten 1898 drog han til Italia og Firenze, og i 1906 var han elev av Kristian Zahrtmann i København. Fram til 1920 bodde han i Kristiania og malte om somrene på Østlandet, i Gausdal, Telemark og Hallingdal, senere på Sørlandet. Sommeren 1906 bodde han på Jomfruland og deretter hovedsakelig i skjærgården omkring Mandal og vestover. I 1920-21 studerte han hos Othon Friesz i Paris og tilbrakte sommeren i Bretagne. I 39 år, fra 1909 til -48, var J. sekretær i Kunstnerforeningen i Oslo. Dette krevde mye av hans tid og gikk ut over hans produksjon som maler. J. var ingen original begavelse, men hans malerier er preget av en solid skolering og gjennomarbeidet form. Hans lærere fikk betydning for de forskjellige faser av hans utvikling, fra de dempede valørstudier omkring 1900 (høstbildet Fra Skøyen) til de senere lysere og mer impresjonistiske bilder fra 1919-20-årene (Fra Åvik, 1919). Landskap fra Bretagne og Boulevard St. Germain (begge 1921) er tydelig preget av franskmannen Othon Friesz. Hans hovedmotiver ble den milde sørlandsnatur, med holmer, skjær, fiskerhjem og sjøboder. Her søkte han mot en forenkling av naturformene. Bilder som Hellesund (1917) og Fra Hidra (1930) er fast bygd opp, og fargen er pastos, stofflig og lysfylt. J. malte også flere portretter og selvportretter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Camilla Steenberg (1842 - 1918)
 • Harald Gulbrandsen, fabrikkeier (1843 - 1914)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1891, 1903-04
 • elev av Harriet Backer ca. 1895
 • Istituto delle belle Arti, Firenze 1898-99
 • elev av Erik Werenskiold 1903
 • Kristian Zahrtmanns malerskole, København 1906
 • elev av Othon Friesz, Paris 1920

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat
 • Hielmstierne Rosencrones legat 1909 og -10
 • Schäffers legat
 • Studiereise gjennom Tyskland til Italia 1898 med opphold i Firenze til våren 1899
 • studieopphold i København 1906
 • kort reise til Tyskland
 • studieopphold i Paris 1920-21
 • Bretagne sommeren 1921

Stillinger, medlemskap og verv

 • Sekretær i Kunstnerforeningen, Oslo 1909–47

Priser, premier og utmerkelser

 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • ridder av Lettlands Tre Stjerner Orden

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, Oslo, 1895-1913
 • Høstutstillingen, Oslo, 1916
 • Høstutstillingen, Oslo, 1919-1920
 • Høstutstillingen, Oslo, 1922
 • Høstutstillingen, Oslo, 1924
 • Høstutstillingen, Oslo, 1926
 • Høstutstillingen, Oslo, 1928-1937
 • Høstutstillingen, Oslo, 1945
 • Høstutstillingen, Oslo, 1952-1953
 • Høstutstillingen, Oslo, 1955
 • Verdensutst. i Paris, 1900
 • Exposition décennaire des Beaux-Arts, Paris, 1900
 • Norska konstnärers arbeten, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna, Stockholm, 1904
 • Roma, 1911
 • Brighton-utst., 1913
 • Glaspalast, München, 1913
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Mitt første billede på Statens Høstutstilling, Oslo Kunstforening, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Portrett-utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1940
 • Oslo Kunstforening vårutst., 1943

Separatutstillinger

 • Christiania Kunstforening, 1917
 • Minneutst., Oslo Kunstforening, 1956

Portretter

 • Selvportrett (olje, 1919) gjengitt i katalog Oslo Kunstforening 1956
 • Selvportrett (olje, 1941) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 119
 • Selvportrett (olje, 1942)
 • Gruppebilde utført av Hans Ødegaard (olje, Drammens Faste Galleri, J. nr. 4 fra høyre)

Litteratur

 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bd. 2, s. 373
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1926, bd. 19, s. 144
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, register s. 676
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1930, s. 220
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1934, s. 252
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938, s. 269
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948, s. 273
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1950, s. 314
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1955, s. 331
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Os!o, 1944, s. 119 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, Trondheim, 1946, register s. 254
 • Aftenposten, 08.02.1956, (ill.)
 • Morgenbladet, 09.02.1956, (ill.)
 • Morgenposten, 15.02.1956
 • Mæhle, O., i Dagbl., 16.02.1956
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 17.02.1956
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 18.02.1956
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, register s. 286
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1970, bd. 10, s. 445
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 212
 • Bénézit, Paris, 1976, bd. 6, s. 101
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1979, bd. 6, s. 528
 • Lichtenberg, H. H. De, Zahrtmanns skole, København, 1979, s. 229
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Ole Jonsrud