Faktaboks

Malvina Døderlein Okolow
Subkowski, Malvina Okolow
Født
4. august 1889, Asker
Død
23. september 1973, Oslo

O. var bosatt i Paris fra 1919, og hadde utstillinger både i Paris og Oslo. Ved hennes første separatutstilling hos Blomqvists Kunsthandel, Oslo i 1922 berømmet Jappe Nilssen at hun ikke hadde latt seg influere av samtidens franske kunst. O.s formspråk og koloritt var imidlertid tydelig påvirket av André Lhote, særlig i de franske landskaper, mens man i figurbilder og stilleben fant større gjenklang fra malere som Raoul Dufy og Othon Friesz. Etter hvert utviklet hun en kraftig og personlig fargebruk. Hun malte pastost og spontant, og de franske kritikere bemerket hennes norske landskapsbilder som storslagne og harmoniske på tross av den kraftige koloritten. O. malte også akter, følsomme og særpregede portretthoder, holdt i en sober, mer dempet koloritt, og portretter og barnebilder, som Fifi (1928, utstilling Salon des Tuileries 1928) og Portrett av Jean Boe (1931, gjengitt Echo de Paris 18.2.1931). Hennes blomsterbilder var mer naturalistiske i form og fargeholdning, "fruentimmerarbeid" kalte Jappe Nilssen dem i en meget nedlatende kritikk fra Blomqvists Kunsthandel, Osloutstillingen i 1928. O. var bosatt i Norge fra 1945 og malte bl.a. en del portretter, men deltok ikke i flere utstillinger.

Familierelasjoner

Datter av

 • Thyra Lunn
 • Christian Døderlein, lege

Gift med

 • Oslo, 1921 med Eugène Okolow Subkowski, maler

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole 1909–13
 • elev av Raoul Dufy og Othon Friesz (fra 1919) og André Lhote (1928), Paris

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av professor Johan Torgersen, Det Norske Medicinske Selskab, Oslo (olje 1964)

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1918
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1921
 • Unge Kunstneres Samfunn, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Aux Amis des Arts, Aix en Provence, 1923
 • Salon d'Automne, Paris, 1927-1928
 • Salon des Indépendants, 1928
 • Salon des Tuileries, 1928-1930
 • Salon de l'Escalier, Paris, 1930
 • Salon des Femmes, Gal. Pigalle, Paris, 1932
 • Paris, 1926-1930

Separatutstillinger

 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1922
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1925
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1928
 • Gal. d'Art Contemporain, Paris, 1927-1928
 • Gal. d'Art Moderne, Paris, 1927
 • Gal. Charles Auguste Girard, Paris, 1931

Litteratur

 • Tidens Tegn, 06.05.1921
 • Dagbladet, 06.05.1921
 • Tidens Tegn, 18.04.1922
 • Haug, K., i Aftenposten, 20.04.1922
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 25.04.1922
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 26.04.1922
 • Vor Tid, 09.1925, (ill.)
 • La Semaine, Paris, 11.02.1927, (ill.)
 • Tidens Tegn, 15.09.1928, (ill.)
 • Tidens Tegn., 18.09.1928
 • Aftenposten, 17.09.1928
 • Morgenposten, 18.09.1928
 • Morgenbladet, 19.09.1928
 • Arbeiderbladet, 20.09.1928
 • Morgenposten, 21.09.1928
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.1928
 • Urd, Oslo, 1928, nr. 39 s. 597 (ill.)
 • Hjemmenes Vel, Oslo, 1928, nr. 38 s. 7 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1929, s. 62
 • Aftenposten, 09.02.1931
 • Echo de Paris, 18.02.1931, (ill.)
 • Art Vivant, Paris, 03.1931, (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register

Faktaboks

Malvina Døderlein Okolow