P. debuterte på Høstutstillingen i 1966 med et tegnet portrett, men har siden mest malt store landskapsbilder med og uten figurer. Formspråket hører til den romantisk-realistiske retning som ble etablert av Odd Nerdrum og hans krets i 1970-årene, og P. var en av initiativtagerne til gruppens utstillinger. P.s bilder varierer fra det høystemt romantiske til mer naturalistiske landskapsskildringer. Motivene er ofte hentet fra Aurdal hvor han var bosatt 1970–83 og fremdeles bor om sommeren. Han maler også portretter og mer spenningsfylte, Rembrandt-inspirerte tolkninger av menneskelige situasjoner.