G. kom til Trøndelag første gang som dragon i Armfeldts styrker 1718. Han ble kalt til Trondheim i 1743 for å skjære figurer til Domkirkens nye altertavle (nå i Vår Frue kirke). Oppdraget omfattet 13 legemsstore figurer, kapiteler, Guds øye samt akantusornamentikk, alt ble utført samme år. Altertavlen er et praktstykke fra den klassiske barokk i Norge og G.s skulpturer hører til det beste i norsk materiale fra perioden. I følge tradisjonen hadde han lært å skjære akantus i Norge. Denne tradisjon er drøftet i norsk og svensk forskning (Hauglid-Noderman).