Faktaboks

Jonas Granberg
Født
1696, Jemtland
Død
1775

G. kom til Trøndelag første gang som dragon i Armfeldts styrker 1718. Han ble kalt til Trondheim i 1743 for å skjære figurer til Domkirkens nye altertavle (nå i Vår Frue kirke). Oppdraget omfattet 13 legemsstore figurer, kapiteler, Guds øye samt akantusornamentikk, alt ble utført samme år. Altertavlen er et praktstykke fra den klassiske barokk i Norge og G.s skulpturer hører til det beste i norsk materiale fra perioden. I følge tradisjonen hadde han lært å skjære akantus i Norge. Denne tradisjon er drøftet i norsk og svensk forskning (Hauglid-Noderman).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Golin Jonsdatter
 • Pål Jonsson, gårdbruker

Gift med

 • Ingrid Mattsdatter

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Rätan

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Vår Frue kirke, Trondheim

Litteratur

 • Schnitler, C.W., Malerkunsten i Norge i det attende aarhundre, (Kristiania, 1920, s. 16–17
 • Norsk Kunsthistorie, Oslo, 1925-1927, bd. 1, s. 76–77
 • Hauglid, R., Akantus, Oslo, 1950, bd. 1, s. 136, 193, bd. 2, s. 350
 • Noderman, M., Jonas Granberg. En jämtländsk kyrkokonstnär, Jämten, 1961, s. 97–114
 • Lysaker, T., Domkirken i Trondheim. Fra katedral til sognekirke 1537–1869, Oslo, 1973, s. 198, 391, 368
 • Christie, S., Den lutherske ikonografi i Norge inntil 1800, Oslo, 1973, bd 1, s. 32, bd. 2, s. 31, 229