R. skal ha kommet til Norge i 1850-årene sammen med flere tyske teknikere. Han ble assistent hos arkitekt Wilhelm von Hanno og deltok i byggingen av Trefoldighetskirken. I 1860- og begynnelsen av 1870-årene arbeidet han i Sarpsborg- distriktet. Deretter har han vært bosatt i Barbu ved Arendal og fra 1881 var han virksom i Kristiania. R. arbeidet også i flere år under Keivel og Diriks for fyrvesenet. Som selvstendig byggmester skal han ha bygget en rekke offentlige bygninger rundt om i landet, f.eks. kirker, skoler, rådhus, fengsler og fabrikkanlegg, de fleste etter egne tegninger. De eneste bygningene som med sikkerhet kan tilskrives R. er kirker i Sarpsborg/Fredrikstad distriktet og to ved Arendal. Kirkene fra omkring 1860,Borge, Torsnes og Varteig, er alle konservative i sin form. Borge og Torsnes er enkle langkirker i sten med høye rundbuete vinduer, slette pussede vegger og vesttårn etter forbilde av en enkel middelalderkirke. Varteig er derimot en klassisistisk korskirke med høy, slank takrytter.