Faktaboks

Martin Larsen
Født
4. november 1885, Vang
Død
27. august 1969, Hamar

L. var ansatt som maskintegner ved Hamar jernstøperi. I perioden 1910 - 20 tegnet han dessuten ca. 50 villaer innenfor Hamars gamle bygrense og et tilsvarende antall bygninger i byens periferi. Alt i alt skal L. ha tegnet ca. 200 hus. Han regnet hovedbygningen på Stai for Th. Rud som sitt viktigste arbeide.

Utdannelse

  • Selvlært som arkitekt

Utførte arbeider

  • Wergelands gt. 22, Hamar (1907)
  • Villaer, Fastings gt. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 27, Hamar (1911 - 15)
  • Storhamar skole, Vang (1914)
  • Fredvang skole, Vang
  • Biografen, Vangsveien, Hamar
  • Bellevue, Aker, Vang
  • Hovedbygningen på Stai for Th. Rud

Litteratur

  • Hamars historie, Hamar, 1949, s. 593–94
  • Østlendingen, 04.11.1935