L. var ansatt som maskintegner ved Hamar jernstøperi. I perioden 1910 - 20 tegnet han dessuten ca. 50 villaer innenfor Hamars gamle bygrense og et tilsvarende antall bygninger i byens periferi. Alt i alt skal L. ha tegnet ca. 200 hus. Han regnet hovedbygningen på Stai for Th. Rud som sitt viktigste arbeide.