Som mange av sine samtidige virket K. både som arkitekt og byggmester. Han oppførte et stort antall leiegårder i Kristiania under høykonjunkturperioden innenfor bygningsfaget mot slutten av forrige århundre. Disse gårdene skiller seg ikke ut fra samtidig leiegårdarkitektur i Kristiania hverken i fasadeutforming eller planløsning. Gårdene er på 3 - 4 etasjer med rikt detaljert fasadebehandling etter forbilde av tidens tyske arkitektur.