Som mange av sine samtidige virket K. både som arkitekt og byggmester. Han oppførte et stort antall leiegårder i Kristiania under høykonjunkturperioden innenfor bygningsfaget mot slutten av forrige århundre. Disse gårdene skiller seg ikke ut fra samtidig leiegårdarkitektur i Kristiania hverken i fasadeutforming eller planløsning. Gårdene er på 3 - 4 etasjer med rikt detaljert fasadebehandling etter forbilde av tidens tyske arkitektur.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Johann Heinrich Ferdinand Køhn (1831 - 1909)

Utførte arbeider

  • Kongsberg kino (revet 1982)
  • Leiegårder i Oslo: Drammensvn. 68 (1898)
  • Elisenbergvn. 4 (1898) og Odins gt. 1 og 3 (1898)

Litteratur

  • Teknisk Ukeblad, 1892-1898, spalten "Anmeldte større byggearbeider i Kristiania"
  • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 94, 96, 101

Faktaboks

Alfred Køhn