K. vokste opp i et kunstnerhjem på Modum, der han fra barnsben ble fortrolig med farens venner, bl.a. Christian Skredsvig. Han må ha mottatt sterke impulser i dette fargerike miljø, og både i temperament og uttrykksmåte kom han til å ta mye i arv fra Skredsvig. K. har arbeidet både med maling og grafikk, men det er først og fremst tegningen som har vært hans kunstneriske medium. Han arbeider med kull og tusjpenn, undertiden også pastellfarger. Hans form er naturalistisk med sterke lyriske innslag. Det er særlig vår- og sommerstemninger i de gudbrandsdalske bygdelag han har festet til papiret i et kraftig og stofflig levende foredrag. Som grafiker har han laget portretter i tresnitt av dikterne Jan-Magnus Bruheim og Tore Ørjasæter. Storparten av sin arbeidskraft har han ytet som lærer i tekstilforming ved Gudbrandsdalens husflidskole, Lillehammer. Han har også vært virksom som kunstkritiker og tegner i Lillehammer Tilskuer i perioden 1948–79. K. har laget bokomslag osv. til bøker av Jan-Magnus Bruheim og Tor Jonsson, utgitt på Det Norske Samlaget.