Faktaboks

Håkon Kongsrud
Kongsrud, Håkon Sigmund
Født
30. august 1906, Modum
Død
1988

K. vokste opp i et kunstnerhjem på Modum, der han fra barnsben ble fortrolig med farens venner, bl.a. Christian Skredsvig. Han må ha mottatt sterke impulser i dette fargerike miljø, og både i temperament og uttrykksmåte kom han til å ta mye i arv fra Skredsvig. K. har arbeidet både med maling og grafikk, men det er først og fremst tegningen som har vært hans kunstneriske medium. Han arbeider med kull og tusjpenn, undertiden også pastellfarger. Hans form er naturalistisk med sterke lyriske innslag. Det er særlig vår- og sommerstemninger i de gudbrandsdalske bygdelag han har festet til papiret i et kraftig og stofflig levende foredrag. Som grafiker har han laget portretter i tresnitt av dikterne Jan-Magnus Bruheim og Tore Ørjasæter. Storparten av sin arbeidskraft har han ytet som lærer i tekstilforming ved Gudbrandsdalens husflidskole, Lillehammer. Han har også vært virksom som kunstkritiker og tegner i Lillehammer Tilskuer i perioden 1948–79. K. har laget bokomslag osv. til bøker av Jan-Magnus Bruheim og Tor Jonsson, utgitt på Det Norske Samlaget.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • 1939 med Tove Solem

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Lillehammer

Utdannelse

 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under August Eiebakke og Eivind Nielsen 1926–27, under Chrix Dahl 1947
 • Bjarne Engebrets malerskole 1947–48
 • korrektur av Einar Sandberg, Lillehammer 1945–46, og Herman Bendixen, Oslo
 • Statens lærerskole i forming, Notodden 1941–42

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Kortere opphold i Paris 1935, -72
 • Nederland og Belgia 1935, -68
 • London 1968
 • flere studiebesøk i København og Stockholm

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer ved Gudbrandsdalens husflidskole, Lillehammer 1948–72
 • tegner og kunstkritiker i Lillehammer Tilskuer 1948–79
 • Medlem Tegnerforbundet
 • Bildende Kunstnere Oppland, styremedlem
 • medlem styret Lillehammer Bys malerisamlings Venner
 • medlem Lillehammer Bys malerisamlings innkjøpskomité
 • styremedlem for banksjef L.R. Bærøes legat til innkjøp til Lillehammer Bys malerisamling

Priser, premier og utmerkelser

 • Kulturprisen for Gudbrandsdalen 1979

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Lillehammer Bys malerisamling
 • Horten og Borre Kunstforening

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1949-1967
 • Østlandsutstilling, 1980
 • Kunstnere fra Hedmark og Oppland, Oslo Kunstforening, 1977
 • Bildende Kunstnere Oppland

Separatutstillinger

 • Holmestrands Kunstforening, 1950, (malerier og tegninger)

Portretter

 • Selvportrett (tegning, 1940) gjengitt i Modum Kunstforening 30 år, katalog jub.utstilling 1982 [s. 8]

Eget forfatterskap

 • Modum i malerkunsten vår, Drammens museum årbok 1948–53, s. 21–130
 • En askeladd i vårt åndsliv, Christian Skredsvig og Danmark, Kunst og Kultur, 1954, s. 83–96
 • Årbok for Gudbrandsdalen, 1954, s. 92
 • Kongsrud, Håkon Sigmund, Esval, Aasmund, Årbok for Gudbrandsdalen, 1956, s. 98–100
 • Kongsrud, Håkon Sigmund, Wentzel, Gustav, Årbok for Gudbrandsdalen, 1959, s. 150–56
 • Fra en gammel malers mappe, Maihaugen 1961–63, Lillehammer, 1964, s. 230–33
 • forord i Alf Lundeby, katalog Lillehammer Bys malerisamling, 1964
 • Ernst Håkon Svarstad, en minneutstilling, Kunst og Kultur, 1975, s. 25–30
 • Et brev fra en mesén til hans unge protesjé, Drammens museums årbok 1976–77, s. 83–91
 • Christian Skredsvig, bidrag til en biografi, Christian Skredsvig, katalog Modum Blaafarveværk, 1978, s. 5–34
 • Kongsrud, Håkon Sigmund, Nordhagen, Johan, Ringsaker Historielags årbok 1981, s. 83–91

Litteratur

 • Lintoft, Aa., i Jarlsberg, 04.11.1950
 • Studentene fra 1926, Oslo, 1951
 • Kunst og Kultur, 1954, s. 128
 • Dagningen, 07.01.1963, (ill.)
 • Johannesen, O.Rønning, Lillehammer Bys malerisamling årbok 1963–68, s. 29, 32, 45, 52, 53
 • Aune, O.E., i Dagningen, 30.08.1976
 • Holbø, H., i Lillehammer Tilskuer, 30.08.1976
 • Johannesen, O.Rønning, Lillehammermalerne i Lillehammer. By og bygd, gate og grend, Lillehammer, 1977, s. 183
 • Modum Kunstforening 30 år, katalog jub.utstilling, 1982, s. [8–9, 11] (ill.)

Faktaboks

Håkon Kongsrud