S.' debututstilling i 1971 inneholdt oljemaleri, akvareller, kull- og tusjtegninger, collager og materialbilder. Allerede fra begynnelsen var hun opptatt av religiøse motiver og brukte et meget abstrahert formspråk, ofte rent nonfigurativt. Glassmalerier og kirkekunst dominerte etter hvert i hennes kunstneriske produksjon. Guds omsorg for menneskene er temaet i glassmaleriet i Orkland kirke (1977). Holleby kirkes glassmaleri (1979) har som tema ånden, symbolisert gjennom duen, som levendegjør kirkens budskap. Duen utgjør det sentrale felt, omkranset av palmegrener. I glassmaleriet i Rødtvet kirke (1979) har S. brukt la dalle-teknikk, tykt glass støpt i betong, som harmonerer med moderne arkitektur. S. benytter ofte som motiv lyset i korsform, solen, tornekronen og korset samlet i et bilde som symbol på lidelse og seier. Lyset er den forvandlende kraft som splitter tornekronen og mørket. I bildene fra de siste 10 årene har tornekronen fått roser, og i Rosenkors utgjør en stor rose det meste av motivet. Det positive i budskapet blir med dette sterkere aksentuert, kjærlighetens seier over døden gjennom Jesu frelsesverk. S.' tidligste glassarbeider bar noe preg av tradisjonelle motiver og former. Etter hvert har hun arbeidet med en mer assosiasjonsskapende kunst, f.eks. I begynnelsen (1981).