Mens B. ennå arbeidet som fotograf, forsøkte han seg også som maler og med modellering, Oslo Bymuseum eier en pastell fra denne tiden, Mærrahaugen, Gjetmyrsveien 7, (1898). I 1902 begynte han for alvor å tegne, og var deretter utelukkende beskjeftiget som illustratør. B. arbeidet mest for vittighetsblader og som bokillustratør. Tidvis tegnet han også for dagspressen, Aftenposten, Ørebladet, Intelligensen og Fri Presse. Til Kritiken, et tidsskrift som utkom under "For alt - mod Alt" under redaktør Hans Hafel, leverte B. to illustrasjoner til artikler av henholdsvis Ragnhild Jølsen: Italien og Norge, og Jappe Nilssen: Den nye Arbeidsdag. Tidsskriftet utkom med bare et nummer 2. september 1907. B. er kanskje best kjent for sine karikaturer i vittighetsbladene Tyrihans, Hvepsen, Veslefrik og Vikingen. Han var en dyktig tegner med utpreget sans for satire og humoristiske poenger. Som eksempel kan nevnes en karikatur av H. Ibsen på sin sokkel utenfor Nationaltheatret i Oslo, tegnet for Veslefrik 1916.