Faktaboks

Fredrik Bødtker
Bødtker, Fredrik Christian
Født
31. august 1869, Trondheim
Død
2. august 1931, Bærum

Mens B. ennå arbeidet som fotograf, forsøkte han seg også som maler og med modellering, Oslo Bymuseum eier en pastell fra denne tiden, Mærrahaugen, Gjetmyrsveien 7, (1898). I 1902 begynte han for alvor å tegne, og var deretter utelukkende beskjeftiget som illustratør. B. arbeidet mest for vittighetsblader og som bokillustratør. Tidvis tegnet han også for dagspressen, Aftenposten, Ørebladet, Intelligensen og Fri Presse. Til Kritiken, et tidsskrift som utkom under "For alt - mod Alt" under redaktør Hans Hafel, leverte B. to illustrasjoner til artikler av henholdsvis Ragnhild Jølsen: Italien og Norge, og Jappe Nilssen: Den nye Arbeidsdag. Tidsskriftet utkom med bare et nummer 2. september 1907. B. er kanskje best kjent for sine karikaturer i vittighetsbladene Tyrihans, Hvepsen, Veslefrik og Vikingen. Han var en dyktig tegner med utpreget sans for satire og humoristiske poenger. Som eksempel kan nevnes en karikatur av H. Ibsen på sin sokkel utenfor Nationaltheatret i Oslo, tegnet for Veslefrik 1916.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Christian Fredrik Bødtker, oberst (1829 - 1903)
 • Aline Louise Emilie Caroline Trampe (1835 - 1909)

Utdannelse

 • B. ble først utdannet som gullsmed, senere som fotograf. Samtidig med sin fotografiske virksomhet fikk han tegneundervisning 14 dager hos Gudmund Stenersen

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • I 1890-årene foretok han flere reiser til Tyskland i fotografisk øyemed

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Oslo Bymuseum med 425 tegninger til vittighetsbladene Veslefrik og Vikingen, dessuten en pastell Mærrahaugen, Gjetmyrsveien 7, datert 1898

Illustrasjonsarbeider

 • Bendix Ebbell og Clara Johnsen: Ny ABC med hane for alle snilde og voksne børn ved Sahib og Puk, Kristiania 1904
 • Finn Fogg (Gabriel Scott): Pider Ro's historier, Kristiania 1905
 • Barnevers av E.: Lille kronprins Olav, Kristiania 1905
 • R. Jølsen: "Italien og Norge" og Jappe Nilssen: "Den nye arbeidsdag", Kritiken 2. september 1907
 • Inge Debes: Till Uglespeils historier, Kristiania 1916
 • Boken om Ebba Fridrichsen (Barnets bok), Oslo 1926
 • Sammen med andre kunstnere illustrerte han Barnenes bok Julen 1914, Kristiania 1914

Litteratur

 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1910, bd. 4, s. 188
 • Melhus, A.C., Sundseth, A.B., Norsk Illustrasjonskunst 1850-1950, Oslo, 1952, s. 30–31, 192

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv

Faktaboks

Fredrik Bødtker