Etter endt utdannelse ble H. ansatt i arkitektfirmaet Siemens Schukcert i Berlin, der han arbeidet ca. 10 år, hvorav noen år som leder av et prosjekt i England. Ved krigsutbruddet i 1914 flyttet han til Stavanger og etablerte egen praksis som han hadde fram til sin død. H.s første arbeider i Stavanger er holdt i en jugendpåvirket stil, men omkring 1920 gikk han over til et nyklassisistisk formspråk, f.eks. Folkets Hus (1925). I løpet av 1930-årene ble hans arbeider preget av funksjonalismens arkitektoniske uttrykk, og fra da av holdt han seg til en kubisk, nøktern og usmykket arkitektur. H. tegnet både private villaer, offentlige bygninger, forretningsbygg og industriarkitektur, og han var lenge blant Stavangers mest benyttede arkitekter.