Faktaboks

Gustav Helland
Født
29. desember 1879, Telemark
Død
29. september 1958, Stavanger

Etter endt utdannelse ble H. ansatt i arkitektfirmaet Siemens Schukcert i Berlin, der han arbeidet ca. 10 år, hvorav noen år som leder av et prosjekt i England. Ved krigsutbruddet i 1914 flyttet han til Stavanger og etablerte egen praksis som han hadde fram til sin død. H.s første arbeider i Stavanger er holdt i en jugendpåvirket stil, men omkring 1920 gikk han over til et nyklassisistisk formspråk, f.eks. Folkets Hus (1925). I løpet av 1930-årene ble hans arbeider preget av funksjonalismens arkitektoniske uttrykk, og fra da av holdt han seg til en kubisk, nøktern og usmykket arkitektur. H. tegnet både private villaer, offentlige bygninger, forretningsbygg og industriarkitektur, og han var lenge blant Stavangers mest benyttede arkitekter.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Kittel Helland, prest
 • Bernardine Olsen

Gift med

 • England, 1913 med Ethel Chart

Utdannelse

 • En tid på Den kgl. Tegneskole, deretter arkitektutdannelse ved den tekniske høyskolen, Dresden

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter Stavanger Arkitektforening 1936, formann fra 1938
 • medlem av landsstyret i Norske Arkitekters Landsforbund fra 1936
 • medlem av redaksjonskomiteen i Byggekunst
 • jurymedlem ved en rekke arkitektkonkurranser i Stavanger

Utførte arbeider

 • I Stavanger når ikke annet er nevnt. Villa, Dronningens gt. 48
 • Villa, Eiganesvn. 72
 • Egen bolig, Eiganesvn. 8
 • Salem, Bergelandsgt. (1924)
 • Folkets Hus, Ny Olavskleiv 16 (1925)
 • Arbeider- og funksjonærboliger i Åbøbyen, Sauda (1920–30-årene)
 • Rådhus med kino, Sauda (1938). Sm.m. Sverre Brandsberg Dahl: Sandnes kino (1938) og Stavanger Telefonforretning, Kannikgt. 17 (1940)
 • Døves hus, Vikedalsgt. 1 (1937)
 • Handelsstandens aldershjem "Solvang", Eiganesvn. 17 (1938)
 • Domkirkens aldershjem (1938)
 • Øglænds Sykkelfabrikk, Sandnes (1938)
 • Øglænds manufakturforretning, Sandnes (1938)
 • Sandnes ullvarefabrikk, lagerbygning (1938)
 • St. Fransiscus hospital, Dronningens gt. 7 (1940). Sm.m. Endre Arneberg: Orre nye kirke (1950) og Bøndernes Hus, Klubbgt. 1 (1959)
 • Sola kirke (1955)

Litteratur

 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, s. 87, 267
 • Sørby, H., Bidrag til Stavangers arkitekturhistorie mellom 1850–1930, Stavanger Museums Årbok, 1973, s. 97–98, 99
 • Verd å se i Rogaland, Stavanger, 1975, s. 47, 48

Faktaboks

Gustav Helland