Faktaboks

Ragnar Grimsrud
Født
12. september 1902, Drammen

G.s virksomhet som keramiker faller vesentlig innenfor den keramiske industri, som designer av gjenstander i leirgods, steintøy, flint og vitroporselen. På dette område var han en av sin tids mest fremtredende skikkelser i Norge. Høsten 1925 startet G. eget verksted i Minnesund og drev dette til det brant ned høsten 1928. G.s gjennombrudd som keramiker fant sted på Landsutstillingen i Bergen 1928. Et fat med "kubistisk" sprøytedekor vakte særlig oppmerksomhet. "Den bäste bland fajanskonstnärerne är Ragnar Grimsrud", uttalte Gustaf Munthe i sin omtale av utstillingen. Ved Thor Kiellands mellomkomst ble han ansatt som keramiker ved AS Graverens Teglverks nyopprettede keramikkavdeling, hvor han var fra 1928 til 1933. Deretter var han engasjert ved Egersunds Fayancefabrik 1933–1934, leder for AS Graverens Potteri og Keramikkavdeling 1934–46. G.s produksjon ved Graveren røper i høy grad fortrolighet med funksjonalismens idealer og ble en ikke ubetydelig salgssuksess. I januar 1946 tiltrådte G. stillingen som disponent for AS Figgjo Fajanse med hovedvekt på keramisk design og kunstnerisk ledelse, en stilling han innehadde til han ble pensjonert 1. januar 1973. Som kunstnerisk leder knyttet G. i årene etter krigen en rekke yngre, dyktige designere til AS Figgjo Fajanse. Hans omfattende faglige kunnskaper kom ikke minst disse til nytte. Hans egne produkter ved Figgjo faller innenfor begrepet Scandinavian design, og utmerker seg ved et linjerent og sobert uttrykk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Marie Grimsrud Elise
 • Larsen Elias

Gift med

 • Ødvin Elsa

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Sandnes

Utdannelse

 • G. malte med Torleif Rud i Minnesund på Eidsvold fra 1920 til 1924
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1924–1925
 • Studiereiser til Sverige 1936 og 1954, Paris og Stoke i England 1937, Praha 1946 og Milano 1953, Danmark 1953 og 1955

Stillinger, medlemskap og verv

 • Livsvarig medlem av Foreningen Brukskunst. Styremedlem i Foreningen Brukskunst i Stavanger fra starten 1947 til 1962
 • Industriforbundets representant i fagutvalget for keramikkavdelingen ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole fra 1957 til 1972

Priser, premier og utmerkelser

 • Premiert i Foreningen Brukskunsts konkurranse 1932

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Norske kunsthåndverkere
 • Konstflitföreningens museum i Helsinki
 • Musée National de Céramique i Sèvres

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Foreningen Brukskunsts utstilling av moderne norsk glass og keramikk, Kunstindustrimuseet i Oslo, 1927
 • Landsutstillingen, Bergen, 1928
 • Verdensutstillingen, Paris, 1937
 • Design in Scandinavia, USA, 1954
 • 12. Triennale, Milano, 1960

Eget forfatterskap

 • Produsenten har ordet, Bonytt, 1955, s. 186–188 (ill.)

Litteratur

 • G. Munthe, Norsk konstindustri, Svenska Slöjdföreningens tidskrift, Stockholm, 1929, s. 64
 • Keramikk i Rogaland, 1932, s. 13 (ill.), Katalog Stavanger Museum
 • H. Hals Ii, Keramikk i Rogaland, Brukskunst, 1933, 4. årg., s. 24–25 (ill.)
 • I. Holmboe Münsterhjelm, Modelløren og tegneren Ragnar Grimsrud, Urd, 1934, nr. 21, s. 577–578 (ill.)
 • Brukskunst. Stavanger. 10 år, 1957, Katalog
 • E. Zahle, Brukskunst i hjemmet, Oslo, 1961, s. 51, 173 (ill.), (red.)
 • Bonytt, 1942, s. 129, 130, 131
 • Bonytt, 1957, s. 101, 109
 • Bonytt, 1958, hefte 3, s. 14
 • Bonytt, 1959, s 17–19, 208 (ill.)
 • Bonytt, 1960, s. 190
 • Dessuten tallrike anmeldelser i dagspressen i forbindelse med Foreningen Brukskunsts utstillinger

Arkivalia

 • R. Gaustad, Foreningen Brukskunst 1918–1930, 1973, s. 95, 140, program, utstillinger og kritikk

Radio og TV-sendinger

 • Grimsrud, Ragnar, Keramiker, 19.02.1947, Radioforedrag i NRK