Faktaboks

Dag Rødsand
Rødsand, Dag Arnljot
Født
27. september 1943, Svolvær
Død
3. desember 1995, Jeløy

Lengre utdanningsopphold i USA og Danmark la et sikkert teknisk grunnlag for R.s uttrykksform. R. arbeider både med xylografi, tresnitt, litografi og serigrafi, tidvis også i kombinasjon. Han har dessuten utviklet høytrykksteknikken sinkografi. R. har også beskjeftiget seg med håndproduserte bøker, delvis kalligraferte, og med originalgrafikk. Hans utsmykking av Bodø sykehus er basert på eksperimenter med trykking av lakkfarge på pleksiglass.

R. hører med i kretsen av nord-norske grafikere som begynte å gjøre seg gjeldende mot slutten av 1960-årene. Billedspråket hans er figurativt, men fra først av kunne den robuste og noe flimrende koloritten, detaljmylderet og den bevegede linjeføringen gi et tilnærmet psykedelisk preg. Til tross for at R. hovedsakelig arbeidet i Svolvær og derfor befant seg nær den naturen som utgjorde hans viktigste motiv, bar bildene mer preg av assosiasjoner og erindringer enn av direkte observasjon. Elementer fra fjell og hav virket fritt disponert i rommet, og kunne utgjøre bakgrunn for nesten monumentalt virkende skildringer av skjell, planter og fisker. Disse kunne sees fritt svevende, og særlig i noen uhyggelige fremstillinger av død, inntørket fisk kunne det anes et surrealistisk innslag. En del av hans tidlige produksjon kan også sees som uttrykk for pasifistiske og miljøvernmessige holdninger. I begynnelsen av 70-årene gjorde formalistiske tendenser seg gjeldende i R.s transformering av naturinntrykk. Fra midten av tiåret strammet han inn på bruken av virkemidler, og naturen ble oppfattet mer som en totalitet. Allerede i tidlige komposisjoner som Trollskjell (1971) kunne tendensen anes, men særlig noen senere svart-hvitt-litografier, som Torghatten (1978), preges samtidig av en mer likefrem naturskildring. Fugler, blomster og bebyggelse viste etter hvert en sterkere billedmessig forbindelse til fjellmassiver og havflate. Snart kom også mennesket med i motivene. I Selvportrett med måke (1978) sees flere interiører fra R.s atelier under en storladen nordnorsk naturskildring. I noen samtidige, litt uhyggelige fremstillinger av egyptiske mumier gjenfinnes derimot noe av uhyggen fra hans tidligere skildringer av død fisk. Likevel preges R.s motiver gjennomgående av en lyrisk holdning, tydeligvis kombinert med ønsket om å uttrykke naturens kraft og fruktbarhet. Til tross for det noe immaterielle preget har også bildene dekorative kvaliteter og avstandsvirkning. Sammen med sin kone, grafikeren Yvonne Hjerting, startet og drev R. grafikkverkstedet Atelier Lofoten, senere Atelier Vaagan i Svolvær fra 1970 til -77. Gjennom dette ble han både en faglig og kunstnerisk inspirator i nord-norsk grafikkmiljø. I 1977 flyttet han til Jeløya ved Moss, men fortsatt er den nordnorske naturen hans viktigste motiv.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Astrid Olaussen
 • Asbjørn Rødsand

Gift med

 • Britt Yvonne Hjerting, grafiker

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Jeløya, Moss

Utdannelse

 • Philadelphia College of Art under Gerome Kapland 1962–66
 • Kunstakademiet i København under Søren Hjorth Nielsen og Palle Nielsen 1966–70

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Inger og Edv. Munchs legat 1974

Stillinger, medlemskap og verv

 • Amanuensis i grafikk Statens Kunstakademi, Oslo fra 1979
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Unge Kunstneres Samfunn
 • Nord-Norske Bildende Kunstnere til 1977, formann 1974–75
 • Østfold Bildende Kunstnere fra 1977
 • Styremedlem Nasjonalgalleriet, Oslo 1978–80
 • medlem materialfondkomité Norsk Kulturråd 1979–83
 • styremedlem Biennalen i Fredrikstad 1981
 • Galleri F 15, Moss 1979–82

Priser, premier og utmerkelser

 • Philadelphia Print Club Award
 • Grafikerprisen 1972
 • Nordland fylkes kulturpris 1976
 • Honorary mention biennalen i Irland 1982

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utsmykking Bodø sykehus (1970-årene)
 • Håndlagede og illustrerte bøker i norske fylkes- og universitetsbiblioteker, hovedbibliotekene i Hamburg, Zürich, Amsterdam, Lund, Stockholm, København og London
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • Christianssand Kunstforenings Faste Galleri
 • Nationalmuseum, Stockholm
 • Lidköping museum
 • Kunstmuseum, Rouen
 • Riksgalleriet
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Kulturråd
 • Landslaget Kunst i Skolen
 • Kunstforeningene i Mo i Rana og Bodø
 • Østfold fylke
 • Värmlands läns Landsting

Illustrasjonsarbeider

 • Håndlagede bøker: P. Dass: Lofodens Beskrifelse, fra Nordlands Trompet med 16 litografier og serigrafier, Den Norske Bokklubben og eget forlag 1977
 • T. Johansen: Hard Kyst - Myk Himmel (32 xylografier) 1981
 • T. Johansen: Sammen hver for oss (45 xylografier) 1982

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstkontakt, Svolvær, 1966
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1969
 • Hadsel Kunstforening, 1971
 • Atelier Lofoten, Svolvær, 1971
 • Atelier Lofoten, Svolvær, 1981
 • Nordnorske kunstforeninger, 1972
 • Oslo Kunstforening, 1972
 • Gall. F 15, Moss, 1973
 • Gall. F 15, Moss, 1978
 • Gall. F 15, Moss, 1982
 • Gall. 71, Tromsø, 1973
 • Gall. 71, Tromsø, 1977
 • Gall. 71, Tromsø, 1981
 • Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 1973
 • Permanenten, Kunstnernes Hus, Oslo, 1974
 • Gall. Cassandra, Drøbak, 1974
 • Kristiansand kunstforeninger, 1975
 • Stavanger kunstforening, 1975
 • Bergens Kunstforening, 1976
 • Bergens Kunstforening, 1978
 • Gall. Strømmen, Trondheim, 1976
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1977
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1981
 • Bodø Kunstforening, 1977
 • Bodø Kunstforening, 1980
 • Gall. Heineken, Amsterdam, 1979
 • Nordnorsk Kunstnersentrum, Svolvær, 1979
 • Nordens Hus, Reykjavik, 1980
 • Bodø kunstforening, 1980
 • Narvik kunstforening, 1980
 • Mo i Rana kunstforening, 1980
 • Horten kunstforening, 1980
 • Borre kunstforening, 1980
 • Gall. Tanum, Oslo, 1981
 • Gall. Lucidar, Stockholm, 1981
 • Gall. Helland, Stockholm, 1982
 • Tromsø Kunstforening, 1982
 • Gall. Biggie, Stavanger, 1982
 • Gall. 54, Göteborg, 1982
 • Steinkjer Kunstforening, 1982
 • Gall. Medina, Tromsø, 1982
 • Rauma Kunstlag, 1983
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1983
 • Gall. 1 B, Bodø, 1983
 • Gall. Skallum, Bærum, 1984

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1972-1983
 • Nord-norske kunstutstilling, 1971-1975
 • Nord-norske kunstutstilling, 1977-1982
 • Østlandsutstilling, 1979-1980
 • Stockholms salongen, 1968-1969
 • Efteraarsudst., København, 1968-1969
 • Unge Kunstneres Samfunn Vårutstilling, 1968-1969
 • Grafikkbiennalen, Biella, Italia, 1970
 • Grafikkbiennalen, Kraków, 1971
 • Norsk grafikk siden sist, Oslo Kunstforening, 1971
 • 1+p2+p3 fra Nord, Unge Kunstneres Samfunn, 1972
 • Nordisk Grafikkunion, Bergens Kunstforening, 1975
 • 6 grafikere, Kunstnernes Hus, Oslo, 1975
 • Gall. Avenyen, Göteborg, 1975
 • Lidköping museum, 1975
 • Grafikkbiennalen, Jyväskylä, Finland, 1975
 • Lofotengruppen, Festspillene i Nord-Norge, Harstad, 1976
 • Riksgalleriets utstilling, Moskva, 1977
 • Riksgalleriets utstilling, Leningrad, 1977
 • Seks fra Lofoten, Norrbotten Museum, 1977
 • Nordkalottgrafikk, Festspillene i Nord-Norge, 1977
 • Østfold Bildende Kunstnere, Fredrikstad, 1977
 • En dobbel deylighed, fire grafikere, Gall. Vognremissen, Oslo, 1979
 • Grafikkbiennalen, Fredrikstad, 1980

Litteratur

 • Kunst og Kultur, 1970, s. 66, 122
 • Kunst og Kultur, 1972, s. 185, 187
 • Kunst og Kultur, 1975, s. 53–54, 199s. 55
 • Kunst og Kultur, 1979, s. 195
 • Rude, R., Norske grafikere, Oslo, 1973, s. 64 (ill.)
 • Simonnæs, P., Norsk kunst i bilder, Oslo, 1978, bd. 2, s. 113 (ill.)
 • Flor, H. (Red.)
 • Norske grafikere i dag, Oslo, 1979, s. 8, 25, 179 (ill.)
 • Johansen, T., i Tromsø Kunstforening småskrifter, 1982, nr. 2.
 • Rosseland, I., i Vårt Land, 04.11.1969, Aviser
 • Eggum, A., i Dagbladet, 07.11.1969
 • Aftenposten, 05.06.1971
 • Bergens Arbeiderblad, 05.02.1972
 • Bergens Arbeiderblad, 09.02.1972
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 09.02.1972, (ill.)
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 04.03.1972
 • Harr, K. E., i Dagbladet, 03.11.1973
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.03.1972
 • Røed, H., i Morgenbladet, 19.02.1974
 • Flor, H., i Dagbladet, 23.02.1974, (ill.)
 • Adresseavisen, 05.05.1975, (ill.)
 • Adresseavisen, 24.04.1976
 • Stoltenberg, H. G., i Stavanger Aftenblad, 06.05.1975
 • Flor, H., i Bergens Tidende, 01.10.1976
 • Bergens Tidende, 23.09.1976
 • Stabell, W., i Morgenavisen, 05.12.1978, (ill.)
 • Loge, ø., i Bergens Tidende, 07.12.1978
 • Gjengangeren, 23.04.1980
 • Aftenposten, 23.03.1981
 • Moss Avis, 29.08.1981
 • Tromsø, 19.09.1981
 • Nordlys, 23.09.1981
 • Nordlys, 27.02.1982
 • Koch, F., i Stavanger Aftenblad, 18.03.1982
 • Moss Avis, 22.05.1982
 • Arbeiderbladet, 03.09.1982
 • Tønsbergs Blad, 16.10.1982
 • Bjerke, ø. Storm, i Vestfold Arbeiderblad, 27.10.1982
 • Bygdep. Vikersund, 06.11.1982, (ill.)
 • Åndalsnes Avis, 08.02.1983
 • Eklund, T., i Aftenposten, 08.11.1983
 • Nordlandspalte, 12.11.1983