Faktaboks

Werner Olsen
Født
1600, Nes på Hedmark (født omkring 1600)
Død
1682, Fron

O. var kirkebygger og tårnbygger med legendarisk ry. Lite er kjent om hans tidlige liv. Muligens hadde han sin utdannelse fra Danmark eller Tyskland. Ved ombyggingen av stavkirkene i Vågå, Ringebu og Lom benyttet han en bindingsverkteknikk som har mye til felles med den europeiske. O.s første kjente verk er ombyggingen av Vågå stavkirke i 1625–31. Materialer fra stavkirken er her utnyttet i den nye kirken, slik at utformingen av kirken er bestemt av de gjenbrukte materialer. I Ringebu stavkirke ble skipet stående urørt. Koret og apsis ble revet, og i stedet ble oppført et tverrskip, et større kor mot øst, samt tårn over krysset. Koret og begge korsarmene har fått den samme basilikale form som stavkirkens skip. Vågå kirkes sakristi ble oppført i lafteverk i 1631. Samme teknikk ble benyttet ved Lom stavkirke, da skipet i 1634 ble forlenget mot vest. Først i 1663 ble tårnet og korsarmene tilføyd, denne gang i bindingsverk. O. er mest kjent som tårnbygger. Hans tårn har alltid høye slanke spir omgitt av fire småtårn. Vanligvis er de plassert som takrytter over krysset. Han bygde tårn på kirker i hjemtrakten (Nes kirke 1630, Ringsaker kirke 1652), men flest i Gudbrandsdalen. Hans ry gikk videre, så han ble også hentet over fjellet for å bygge tårn på Dale kirke i Luster i 1635. O. var fra 1640-årene bosatt i Fron, hvor han kjøpte gården Skurdal. Hans sønn Ole Wernersen Skurdal virket også som tårnbygger.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Oluf Mortensen, sogneprest (f. 1608)
 • Maren Mortensen

Utførte arbeider

 • Ombygging Vågå stavkirke (1625–31)
 • Tilbygging av tverrskip, kor og tårn Ringebu stavkirke (1630–31)
 • Tårn Nes kirke, Hedmark (1630, brent 1770)
 • Forlengelse av skipet (1634), korsarmer og tårn Lom stavkirke (1663)
 • Tårn Dale kirke, Luster (1635)
 • Tårn Ringsaker kirke (1652, nedblåst 1669)
 • Tårn Follebu kirke (1655)
 • Arbeider tilskrevet O.: Tårn Stange kirke (1622)
 • Ombygging og tårn Fåberg kirke (1633)
 • Ombygging Listad kirke, Sør-Fron
 • Tårn Kvam kirke, Nord-Fron
 • Tårn Lesja kirke

Litteratur

 • Svendsen, R., Ringsaker kirke og altertavle, (Kristiania, 1899, s. 17
 • Jürgensen, H., Ringebu kirke i Gudbrandsdalen, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1901
 • Fett, H., Norges kirker i middelalderen, (Kristiania, 1909, s. 116
 • Fett, H., Norges kirker i det 16. og 17. aarhundrede, (Kristiania, 1911, s. 117 og 119 (ill.)
 • Kleiven, I., Lom og Skjaak, Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen, (Kristiania, 1915, s. 247 (ill.)
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1925, bd. 1, s. 125, 134, 331 (ill.)
 • Laberg, J., Luster. Bygd og ætter, Bergen, 1926, s. 52
 • Kleiven, I., Ringebu, Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen, Oslo, 1928, s. 27, 29 og 39 (ill.)
 • Kleiven, I., Fronsbygdin, Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen, Oslo, 1930, s. 31–32, 253–54
 • Gudbrandsdalen. Gård og kirke, Oslo, 1932, s. 21–22 (ill.)
 • Bakken, J. A. (Red.), Nes bygdebok, Hamar, 1933, bd. 1, s. 78
 • Skrede, A., Vågåkyrkja og Vågåkyrkjegarden, Oslo, 1933, s. 12–13, 18, 21 og 23 (ill.)
 • Grevenor, H. (Red.), Det norske håndverks historie, Oslo, 1936, bd. 2, register s. 370 (ill.)
 • Nes bygdebok, Hamar, 1944, bd. 2, s. 787
 • Nygård Nilssen, A., Stiltillempning i eldre arkitektur, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning, 1945, s. 50 (ill.)
 • Bugge, A., Ringsaker og Stange kirker, Den Norske Turistforenings årbok, 1945
 • Norsk kunstforskning i det tyvende århundre, Oslo, 1945, s. 114
 • Grieg, S., Ringsaker kirkes gamle herlighet, Lillehammer, 1955, s. 75–76
 • Grieg, S., Gudbrandsdalen i mellomalderen, Hamar, 1957, register s. 439
 • Bugge, A., i Hedmarks historie, Hamar, 1957, bd. 1, register s. 670
 • Grieg, S., Ringebu stavkirke. Veileder for besøkende, Gjøvik, 1958, s. 28–29 (ill.)
 • Norberg Schulz, C., Bugge, G., Stav og laft i Norge, Oslo, 1969, s. 145 (ill.)
 • Hovdhaugen, E., Gardar og slekter i Fron, Otta, 1973, bd. 1, s. 101, 485–86 og 488
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 256–57 (ill.)
 • Hovdhaugen, E., Bygda vår, Ringebu, 1976, s. 119 (ill.)
 • Bøhle, K. J., Fåberg kirke 1727–1977, Fåberg, 1977, s. 12
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, register s. 281 (ill.)
 • Christie, H., Lom Stave Church, World Archaeology, 1978, s. 192, Vol. 10, No 2
 • Christie, H., Lom kirke, Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, 1978, s. 104 (ill.)
 • Berge, G., Follebu kirke ca. 1280–1980, Follebu, 1980, s. 11
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1981, bd. 1, s. 155–56, 185
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1982, bd. 3, s. 42–43
 • Ringebu stavkirke forteller, Ringebu, 1983, s. 7, 20 (ill.)

Faktaboks

Werner Olsen