H. vokste opp i små kår og livnærte seg som bøtker og skomaker i ungdomsårene. Etter en skade i 16-års-alderen begynte han å tegne og male. I 1920-årene kom han i kontakt med den svenske maler Richard Lindström, og bekjentskapet virket stimulerende på H.s. utvikling. Det var likevel først etter 2. verdenskrig at H. for alvor begynte å male. Han debuterte med akvareller på Nord-norske kunstutstilling i 1952. Med kraftige penselstrøk og til dels sprakende farger skildret H. alltid det gamle Lofoten i sine malerier, og hans motiver bygger på barne- og ungdomserindringer.