Q. har malt bygdetun, landskaper, interiører og portretter fra Hallingdal, Oslo og bygder og kyststrøk på Østlandet. Fra 1901 gikk han mer og mer over til tegnearbeide, og var en detaljtro naturalist. For biologen professor Emil Korsmo har han utført utallige illustrasjoner til plansjeverk og bøker om ugrasplanter.