Aa. arbeidet hos arkitekt Knut Knutsen 1949-52 og hos arkitektene Karen og Odd Brochmann 1953-55. Etter å ha vært kunstnerisk medarbeider i Den norske husflidsforening 1958-62 begynte hun egen praksis i Oslo. Aa. har utført flere større innredningsoppgaver og har tegnet møbler, mindre tregjenstander, tekstiler, glass og lamper. I tillegg har hun vært arkitekt for brukskunst-, bolig-, og arkitekturutstillinger. Gjennom bøker, artikler og foredrag om møbler og innredning har hun søkt å fremme en sunn og enkel livsstil med rot i nordiske tradisjoner. I pakt med dette engasjement for økt trivsel i hverdagen har Aa. i de senere år også gjort en stor innsats på arkitekturvernets område.