Faktaboks

Anne Lise Aas
Født
1. april 1925, Oslo

Aa. arbeidet hos arkitekt Knut Knutsen 1949-52 og hos arkitektene Karen og Odd Brochmann 1953-55. Etter å ha vært kunstnerisk medarbeider i Den norske husflidsforening 1958-62 begynte hun egen praksis i Oslo. Aa. har utført flere større innredningsoppgaver og har tegnet møbler, mindre tregjenstander, tekstiler, glass og lamper. I tillegg har hun vært arkitekt for brukskunst-, bolig-, og arkitekturutstillinger. Gjennom bøker, artikler og foredrag om møbler og innredning har hun søkt å fremme en sunn og enkel livsstil med rot i nordiske tradisjoner. I pakt med dette engasjement for økt trivsel i hverdagen har Aa. i de senere år også gjort en stor innsats på arkitekturvernets område.

Familierelasjoner

Datter av

 • Christian Aas
 • Hildur Louise Jaenson

Gift med

 • Dag Bjørset Randers Rognlien

Utdannelse

 • SHKS 1945-46
 • Skolen for Boligindretning, Kbh. under Finn Juhl 1946-49

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stip. av Fondet for svensk.norsk samarbeid 1952
 • Statens stip. for brukskunstnere 1960. Studieopphold i Kbh. 1946-49
 • Sthm. 1952. Studiereiser til Sverige, Danmark, Finland, Jugoslavia, Østerrike, Italia, Polen, England og Frankrike

Stillinger, medlemskap og verv

 • Foreleser og sensor SHKS og SLFO
 • redaksjonsmedlem Fortidsvern, Oslo 1975, redaktør 1976-81. Medlem NIL, flere komitéverv. Styremedlem Foreningen Brukskunst i Oslo 1950-årene
 • medlem LNBs jury 1964
 • varamedlem FNFBs direksjon 1970-72, medlem hovedstyret 1973-77, varaformann 1978
 • jurymedlem Bransjerådets møbelkonkurranse 1972-73
 • medlem NKRs utvalg for utredning om tiltak for norsk folkekunst 1973-76
 • jurymedlem nordisk konkurranse om møbel- og gardinstoffer utlyst av Sellgrens Veveri A/S 1976
 • medlem fagutvalget for avd. Møbel- og innredningsarkitektur, SHKS fra 1977
 • juryformann Møbelskjønn, LNB 1978
 • redaktør for Corridor, Norske møbler for offentlig miljø 1979-80 og Corridor IV 84, Norske møbler og innredninger for offentlig miljø, begge utg. Møbelprodusentenes Landsforening, Oslo [u.å.]

Priser, premier og utmerkelser

 • Jacob-prisen 1973

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Utstillingsarkitekt for: Svensk hemslöyd, Den norske husflidsforening, Oslo 1961
 • Norsk husflid, vandreutst. 1962
 • Fremtid for fortiden, fotoutst. OK 1969
 • Mennesker og møbler, fotoutst. Møbelmessen, Sjølyst og Norsk Designcentrum, Oslo 1973 (sm.m. Bjørn Winsnes)
 • Hus i Norge - verd å verne, ambulerende fotoutst. 1975
 • Fra stakk til Sirene, Maihauen, Lillehammer 1975
 • Jacob-prisen 20 år sst. 1977

Illustrasjonsarbeider

 • Se Eget forfatterskap

Utstillinger

Ikke Angitt

 • Formes Scandinaves, 1958
 • Foreningen Brukskunsts høstmønstring, 1958-1961
 • Landbrukets jub.utst., 1959
 • Norsk vardag, Svenska Slöydför., 1961
 • Norske møbler i fortid og nåtid, vandreutst. VK, 1967
 • Jacob-prisen 20 år, 1977

Faktaboks

Anne Lise Aas