I. hadde lyst til å bli billedhugger, men tok likevel juridisk embetseksamen i 1875 og var i noen år ansatt i Utenriksdepartementet. Han modellerte en del, og oppmuntret av Brynjulf Bergslien reiste han i 1883 til Paris, hvor han imidlertid oppgav modelleringen og begynte på malerskole hos Léon Bonnat. Under Paris- og senere München-oppholdene drog han hver sommer hjem til Norge og malte bl.a. i Asker og på Tynset. I.s landskapsbilder og figurkomposisjoner er holdt i 1880-årenes naturalistiske stil. Han konsentrerte seg etter hvert mer om kartmodellering og kunstkritikk og holdt opp å male. I. deltok i konkurransen om Camilla Collett-statuen 1905.