Aa. begynte i 1913 som snekkerlærling hos A. Huseby & Co. i Kra. Her var han ansatt helt til1970, siden 1918 som interiørarkitekt. Aa. var en usedvanlig dyktig håndverker. Hans arbeider bygger på gammel møbeltradisjon, men er holdt i et formspråk tilpasset hans egen tid. Møblene satte store krav til presis utførelse og var meget velproposjonerte med stram linjeføring og fine detaljer. De var gjerne i edle tresorter og ble ofte anvendt i interiører av representativ karakter. Mange av Aa.s arbeider har vært spesialoppdrag, men han har også tegnet en rekke gode modeller i eik og bjerk beregnet på et bredere publikum. Aa. var en forkjemper for opplysning om sunn hjeminnredning og ledet i 1946 gjenreisningsdepartementets utstillings- og foredragsvirksomhet i Nord-Norge.