Store norske leksikon

Andreas Aasheim

  • snekkermester
  • interiørarkitekt

Liv og virksomhet

Aa. begynte i 1913 som snekkerlærling hos A. Huseby & Co. i Kra. Her var han ansatt helt til1970, siden 1918 som interiørarkitekt. Aa. var en usedvanlig dyktig håndverker. Hans arbeider bygger på gammel møbeltradisjon, men er holdt i et formspråk tilpasset hans egen tid. Møblene satte store krav til presis utførelse og var meget velproposjonerte med stram linjeføring og fine detaljer. De var gjerne i edle tresorter og ble ofte anvendt i interiører av representativ karakter. Mange av Aa.s arbeider har vært spesialoppdrag, men han har også tegnet en rekke gode modeller i eik og bjerk beregnet på et bredere publikum. Aa. var en forkjemper for opplysning om sunn hjeminnredning og ledet i 1946 gjenreisningsdepartementets utstillings- og foredragsvirksomhet i Nord-Norge.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Anette Olsen
  • Ole Aasheim

Gift med

  • Nelly Margrethe (maggi) Hanetho

Utdannelse

svennbrev som møbelsnekker 1919; SHKS 1916-18; håndverksbrev 1942.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Statens utenlandsstip. for håndverkere 1919; Hielmstierne Rosencrones leg. tre ganger; stip. for lærere fra Kirke- og Undervisningsdep.; Statens stip. for eldre, fortjente kunstnere fra 1978; studiereise til Tyskland 1933; en rekke studiereiser til Danmark og Sverige; snekkerpraksis i Odense i 1982.

Stillinger, medlemskap og verv

vikariat som lærer møbelklassen, SHKS 1923; lærer snekkerlinjen, Oslo Fag- og forskoler for håndverk og industri (senere Oslo yrkesskole) 1926-56; medlem NIL og Oslo Håndverks- og Industriforening; medlem av styret for Statens yrkeslærerskole en rekke år.

Priser, premier og utmerkelser

1. premie Møbelsnekkermesternes og møbelfabrikantenes Landsforenings komkurranse 1923; diplom Landsutst., Bergen 1928; innkjøp nemda for Norsk Husbonads konkurranse 1941; premie Oslo Håndverks- og Industriforenings jubileumsfond 1942; æresmedlem NIL.

Utstillinger

Ikke Angitt

  • Landsutst., 1928
  • Vi kan, 1938
  • Tidens møbler, 1947
  • Oslomøbler gjennom 300 år, 1948
  • Møbelskjønn, 1979