H. var både maler og skribent og sluttet seg sommeren 1908 til kretsen av malere på Lillehammer, med bl.a. Henrik Sørensen, Axel Revold og Einar Sandberg. Sammen med disse ble H. inspirert av Jean Heiberg til å dra til Paris og bli elev av Henri Matisse' nye malerskole. H. kom dit i desember 1909 og var samtidig Verdens Gangs Paris-korrespondent. Allerede i april 1910 reiste han imidlertid hjem igjen, og fra 1911 la han malingen nesten helt til side til fordel for journalistikken. Han skrev artikler om bildende kunst i kunstrevyer og dagspressen og var journalist og kunstkritiker i Aftenposten, Verdens Gang, Tidens Tegn og Dagbladet. Fra 1913 bodde han stort sett i Paris, hvor han etablerte seg som kunstekspert og kunsthandler. Gjennom familien Prozor og Henri Matisse fikk H. nyttige kontakter. I 1915 ledet han en hjelpeaksjon for franske bildende kunstnere. I 1916, -18, -28, -31 og -38 arrangerte han store utstillinger av nyere fransk kunst i Kunstnerforbundet og Kunstnernes Hus og presenterte dermed de franske impresjonister i Norden. Samtlige utstillinger gikk videre til Stockholm, Göteborg og København. H. formidlet kjøp av fransk kunst til Nasjonalgalleriet og kunstsamlinger i Stockholm og København.