Faktaboks

Johan Christensen
Christensen, Johan Martinus
Født
23. september 1863
Død
mai 1935

C. var medinnehaver av farens entrepenørfirma N. Christensen i og praktiserte der som byggmester 1887–94; arkitektpraksis i Trondheim sammen med Lars Solberg under navnet Solberg & Christensen 1894–91; eget arkitektkontor i 1901–03; stadskonduktør, senere bygningssjef i 1903–32. Solberg & C. utførte en rekke av tidens fremste byggearbeider i Trondheim, men C.s rolle i samarbeidet skal visstnok ha utspilt seg vesentlig på det bygningstekniske og praktiske plan. Hans leiegårdskompleks Oslovn. 4–6 røper imidlertid en sikker hånd også ved disposisjonen av de kraftige bygningsvolumene og fasadekomposisjonen med utsøkte art noveau detaljer. Med sin bygningstekniske bakgrunn hadde C. særlige forutsetninger for stadskonduktørstillingen. Også en rekke byplanarbeider ble gjennomført under hans ledelse bl.a. den første norske byplankonkurranse i 1910.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Niels Christensen, murmester
 • Johanne Antonette Skramstad

Utdannelse

 • tekniske læreanstalt bygnings-teknisk linje 1880–83
 • Teknische Hochschule i Hannover under Conrad Wilhelm Hase Heinrich Köhler og Hubert Stier 1884–87

Stillinger, medlemskap og verv

 • C. var medstifter av Trondheim Arkitektforening og innehadde flere verv i offentlige komitéer bl.a. for vurdering av arbeidernes boligforhold i 1900–02

Utførte arbeider

 • (alle i) Leiegårdskompleks Oslovn. 4–6 (1903)
 • Leiegårder Elvegt. 12–16 (1903)
 • Plan for E. C. Dahls fødselsstiftelse Prinsensgt. 8b (oppført 1903–06 av Joh. Osness med dennes fasader)
 • Slaktehuset (som stadskonduktør)
 • Se for øvrig Lars Solberg
 • Prosjekter: Bygning for Norges Tekniske Høyskole sammen med Joh. Osness

Litteratur

 • Trondhjems tekniske Læreanstalt. Festskrift 1870–95, Trondheim, 1895, s. 71
 • Alstad, O., Trondhjemsteknikernes matrikkel, Trondheim, 1916, s. 53
 • Folkebladet, 22.09.1933
 • Adresseavisen, 31.05.1935
 • Pedersen, I., Smaksskiftninger i trøndersk arkitektur 1780–1910, Trondheim, 1956, s. 5, 38–45 (ill.)
 • Trondheim bys historie, Trondheim, 1958, bd. 4, s. 457, (red. Joh. Schreiner)
 • Trondheim bys historie, Trondheim, 1973, s. 119, suppl.bd. (red. Haakon O. Christiansen)
 • Byggekunst, 1921, s. 20
 • Byggekunst, 1923, s. 171
 • Byggekunst, 1952, s. 206. Se også Lars Solberg

Arkivalia

 • Register over art noveau-arkitektur, Antikvarisk arkiv, Riksantikvaren

Faktaboks

Johan Christensen