C. var medinnehaver av farens entrepenørfirma N. Christensen i og praktiserte der som byggmester 1887–94; arkitektpraksis i Trondheim sammen med Lars Solberg under navnet Solberg & Christensen 1894–91; eget arkitektkontor i 1901–03; stadskonduktør, senere bygningssjef i 1903–32. Solberg & C. utførte en rekke av tidens fremste byggearbeider i Trondheim, men C.s rolle i samarbeidet skal visstnok ha utspilt seg vesentlig på det bygningstekniske og praktiske plan. Hans leiegårdskompleks Oslovn. 4–6 røper imidlertid en sikker hånd også ved disposisjonen av de kraftige bygningsvolumene og fasadekomposisjonen med utsøkte art noveau detaljer. Med sin bygningstekniske bakgrunn hadde C. særlige forutsetninger for stadskonduktørstillingen. Også en rekke byplanarbeider ble gjennomført under hans ledelse bl.a. den første norske byplankonkurranse i 1910.