R. er mest kjent som grafiker, men har hele tiden også arbeidet med tegning og maling. Allerede ved debuten som grafiker på Høstutstillingen 1955 tok han utgangspunkt i det flate og myrlendte landskapet rundt Lista i avdempede naturalistiske skildringer med aksentuerte horisontaler og duse jordfarger. På grafikkverkstedet Atelier 17, i Paris under Stanley William Hayter 1960–62, tok R. opp abstrakte former og noe av Hayters teknikk, dvs. trykking av flere farger med en og samme metallplate muliggjort ved variasjoner i fargenes jerninnhold (viscositet), varierende bruk av stikkel og syre, samt ulike hårdhetsgrader i innfargingsvalsene. Sammen med Anne Breivik startet han i 1962 et verksted i Eiriks gt., Oslo, det senere Atelier Nord, etter mønster av Atelier 17. I midten av 1960-årene bygde R. eget atelier på Lista, og trakk seg etter hvert ut av Atelier Nord. Han konsentrerte seg igjen om Lista-naturen i sine arbeider, skjønt i abstrahert form i grafikken, som i Moder jord (1964, Nasjonalgalleriet, Oslo). Flatene er bygd opp dels av tettstilte vertikale streker, motveid av horisontale landskapskonturer og dels av rene, organisk formede fargeplan. Ved å variere strektykkelse og avstanden mellom de stående linjene, skaper han nyanserte romvirkninger mellom flatene uavhengig av de sparsomt benyttede fargene, ofte grønt, brunt og blått, av og til bare svart-hvitt.