Faktaboks

Oddmund Kristiansen
Født
2. juni 1920, Balsfjord, Troms
Død
28. november 1997

Sort rektangel. 1959

/Nasjonalmuseet.

Bliksvær. 1961

/Nasjonalmuseet.

K. debuterte som maler i Trondheim Kunstforening i 1944 og på Høstutstillingen i 1946. Han utfoldet i de følgende tiår en meget allsidig kunstnerisk virksomhet. Som grafiker og maler har han arbeidet i mange ulike teknikker og utført en rekke større utsmykkingsoppgaver. K. har også hatt oppdrag som bokkunstner for en rekke forlag og har komponert og selv utført mange hundre eksklusive bokbind, som ligger på et høyt kunstnerisk nivå. Dessuten har han tegnet kartonger til ryer og dobbeltvev (utført av Alfhild Tvete, Trondheim). Som maler var K. i sin første periode sterkt påvirket av samtidens kunstnere, og han uttrykte seg gjerne i dramatisk dystre fargeklanger. Utover i 1960-årene ble hans formspråk mer abstrakt med maksimal spenning mellom lyse og mørke fargeflater og mellom ulike plan i rommet, ofte fremkalt gjennom en omstendelig laseringsteknikk i olje eller ved akvarellens transparens. K.s maleri preges naturlig nok av at han alt fra begynnelsen av 1950-årene var blitt opptatt av glassmaleriets teknikk og uttrykksmuligheter, en interesse som etter hvert ble hans spesialområde. Etter grundig å ha studert glassmaleriets teknikk hos glassmester G.A. Larsen i Oslo, ble K. i 1955 knyttet til restaureringsarbeidene ved domkirken i Trondheim der han fremdeles har ansvaret for vedlikeholdet av Gabriel Kiellands mange glassmalerier. De mange arbeider som K. har utført i kirker og profane bygg rundt om i landet, viser imidlertid en fornyelse av glassmaleriet både teknisk og kunstnerisk. Karakteristisk for K. er at han arbeider direkte med det fargete transparente glasset uten bemaling og innbrenning. Hans klare, nonfigurative komposisjoner bygges opp med blylistenes rammer som kraftlinjer der glasskivene er satt inn med fin beregning av de optiske virkninger. Små partier av skarpe, varme farger skaper dybde og spenning og nye dimensjoner etter som lyset skifter med døgnets og årets tider. Disse mosaikker av farget, gjennomlyst glass representerer en fornyelse av norsk glassmaleri som K. i dag er den fremste eksponent for.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Regunda Øvergård
 • Ole K. Kristiansen

Bosatt (pr 1982-1986)

 • Ommen Nore i Numedal

Utdannelse

 • Ingeniør fra Oslo tekniske skole 1940 med tilleggsutdannelse fra Norges Tekniske Høyskole
 • Som billedkunstner selvlært
 • studier i glassmaleriets teknikk hos glassmester G.A. Larsen, Oslo i begynnelsen av 1950-årene og ved tallrike besøk ved atelierer i utlandet

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Trondheim kommunes kunstnerstipend 1948
 • Nidaros domkirkes restaureringsarbeideres kunstnerstipend for spesialstudier av glassmalerier 1958
 • Statens garantiinntekt fra 1977
 • Studiereiser til Nederland og Frankrike 1948
 • Frankrike, Spania og England 1958–59
 • Gotland 1960
 • Tyskland og Frankrike 1961

Stillinger, medlemskap og verv

 • Tilknyttet Nidaros domkirkes restaureringsarbeider som glassmaler siden 1953
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem Landsforeningen Norske Malere
 • Unge Kunstneres Samfunn

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Glassmalerier hvis annet ikke er nevnt. E.C. Dahls Bryggeri, Trondheim (stukkintarsia, al fresco, glassmaleri, 1950)
 • Erkebispegården i Trondheim (1953)
 • Michaelskapellet, domkirken Trondheim (1954)
 • Malvik gravkapell, Sør-Trøndelag (al secco, glassmaleri, glass, metall, 1955)
 • Elverhøy skole, Melhus (veggmosaikk, glassmaleri, porselensmaleri, 1956)
 • Tingvoll kirke (1957)
 • Molde kirke (1957)
 • Svømmehall i Trondheim (1959)
 • Hotell Prinsen, Trondheim (tekstiler, glassmaleri, smijern, 1960)
 • Bell skole, Selbu (veggmosaikk, glass, metall, 1960)
 • Glassmesterfirma Andr. L. Riis, Trondheim (glass, metall, 1962)
 • Grorud kirke, Oslo (1963)
 • Vår Frelsers gravlund, Oslo (1963)
 • Haslum krematorium, Bærum (glassmalerier, skjermvegg i glass og betong, 1966)
 • Grefsen kirke, Oslo, Bekkestua ungdomsskole, Bærum og Grønland kirke, Oslo (1968)
 • Norske Folk, Oslo (kinetiske veggfliser i glass og smijern, 1969)
 • Vestre gravlunds kapell, Oslo (1976)
 • Mariakapellet (1977), triforiekapellet i nordre vestfronttårn (1979) og Olavskapellet i domkirken i Trondheim (1980)
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Trøndelag Kunstgalleri
 • De Sandvigske Samlinger, Lillehammer
 • Norsk kulturråd
 • Bodø Kunstforening

Illustrasjonsarbeider

 • H. Aune: Lotosland, diktsamling, Trondheim 1949
 • A. Markusson: Kast garnet ut til fangst, Juleglede, Oslo 1952, s. 14–20

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Trondheim Kunstforening, 1946
 • Trondheim Kunstforening, 1947
 • Trondheim Kunstforening, 1949
 • Trondheim Kunstforening, 1951
 • Trondheim Kunstforening, 1956
 • Trondheim Kunstforening, 1968
 • Aalesunds Kunstforening, 1948
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1950
 • Unge Kunstneres Samfunn, 1952
 • Bodø Kunstforening, 1958
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Tromdheim, 1960
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Tromdheim, 1976
 • Kunstindustrimuseet i Oslo, 1962
 • Gall. DA, Bergen, 1964
 • Wangs Kunsthandel, Oslo, 1966
 • Det lille galleri, Oslo, 1967

Kollektivutstillinger

 • Bergens Kunstforening, 1962
 • Høstutstillingen, 1949
 • Høstutstillingen, 1951
 • Høstutstillingen, 1959
 • Kunst fra Trøndelag, Oslo Kunstforening, 1948
 • Triennalen i Milano, 1960
 • Maihaugen, 1967
 • Scandinavian Crafts, Japan, 1978-1979

Portretter

 • Tegning utført av Pedro gjengitt i Verdens Gang 10.3.1973

Litteratur

 • Melhus, A. C., Sundseth, A. B., Norsk illustrasjonskunst 1850–1950, Oslo, 1952, s. 95
 • Bonytt, 1960, s. 148–150 (ill.)
 • Bonytt, 1962, s. 184–187 (ill.)
 • Bonytt, 1967, s. 243–246 (ill.)
 • Oddmund Kristiansen, 1962, (ill.), katalog Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst. Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 87
 • Norsk brukskunst, årbok Landsforbundet Norsk Brukskunst 1964, s. 56 (ill.)
 • Norsk kunsthåndverk, Oslo, 1968, s. 107 (ill.), Landsforbundet Norsk Brukskunst ved 50-årsjubileet 1968
 • Kunsten idag, 1970, hefte 91 s. 7, 19 (ill.), 20–22 (ill.), 24
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 98 (ill.), s. 216
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 33
 • Kristiansen, H., Trondhjems Kunstforening 1945–1970, Trondheim, 1973, register s. 120
 • Bøe, A., i Oddmund Kristiansen i Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Tromdheim, 1976, (ill.), katalog Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bøe, A., Glassmaleri i staffeliformat [1962], Kunstindustrimuseet i Oslo, En kavalkade av aktuell kunstindustri gjennom hundre år, Oslo, 1976
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 248
 • Hvem, hva, hvor?, Oslo, 1978, s. 367 (ill.), 369
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Nåtidsavdelingen. Utvalgte innkjøp 1946–1979, Trondheim, 1980, (ill. nr. 55)
 • Nidaros, 07.11.1946, Aviser
 • Bakken, H., i Adresseavisen, 23.02.1949, (ill.)
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 25.02.1949
 • Berg, K., i Dagbladet, 06.10.1950
 • Johnsen, B. Moss, i Morgenposten, 09.10.1950
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 09.10.1950, (ill.)
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 20.10.1951
 • Verdens Gang, 26.01.1952, (ill.)
 • Johnsen Steen, S., i Dagbladet, 25.03.1952
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 02.04.1952, (ill.)
 • Arbeider-Avisa, 04.02.1956, (ill.)
 • Adresseavisen, 11.02.1956, (ill.)
 • Willumsen, U. J., i Nidaros, 14.02.1956
 • Morgenposten, 19.10.1957, (ill.)
 • Nordlandsposten, 18.11.1958, (ill.)
 • Nationen, 10.03.1962
 • Morgenposten, 10.03.1962, (ill.)
 • Ellingsen, S., i Vårt Land, 16.03.1962
 • Clayhills, H., i Dagbladet, 20.03.1962, (ill.)
 • Simonnæs, O., i Bergens Arbeiderblad, 20.05.1964, (ill.)
 • Varen, T., i Verdens Gang, 17.10.1964, (ill.)
 • Johnsrud, E. H., i Aftenposten, 11.10.1966
 • Friheten, 20.10.1967
 • Brun, H. J., i Dagbladet, 21.10.1967
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 27.10.1967
 • Aftenposten, 20.09.1971, (ill.)
 • Bonde, M., i Verdens Gang, 10.03.1973
 • Holm, A. E., i Adresseavisen, 13.10.1976, (ill.)
 • Bøe, A., i Dagbladet, 29.10.1976
 • Adresseavisen, 22.12.1978
 • Tjomsland, N., i Stavanger Aftenblad, 23.12.1980, (ill.)

Faktaboks

Oddmund Kristiansen