O. malte landskaper, portretter og genrebilder. Han oppnådde tidlig en utpreget teknisk dyktighet, og hans bilder fra 1918-19 kan minne om arbeider av samtidige malere som Charles W. Strøm, Søren Onsager og Harald Sohlberg. O. foretrakk kjølige farger, rolige flater og klare linjer. De grafiske arbeider var som oftest menneskestudier, som Fremmed (radering, 1916).