Liv og virksomhet

O. malte landskaper, portretter og genrebilder. Han oppnådde tidlig en utpreget teknisk dyktighet, og hans bilder fra 1918-19 kan minne om arbeider av samtidige malere som Charles W. Strøm, Søren Onsager og Harald Sohlberg. O. foretrakk kjølige farger, rolige flater og klare linjer. De grafiske arbeider var som oftest menneskestudier, som Fremmed (radering, 1916).

Familierelasjoner

Sønn av

  • Christian Fredrik Oppegaard
  • Gustava Katinka Mathiesen

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskolen, Oslo under Johan Nordhagen; Académie Julian, Paris under Jean Paul Laurens 1912; Statens Kunstakademi, Oslo, tegneklassen under Halfdan Strøm 1913-14; André Lhotes og Vassilï Ivanovitch Choukhaieffs malerskoler, Paris 1924-25.

Stipender, reiser og utenlandsopphold

Finnes legat 1916, -7; Unge Kunstneres Samfunns arbeidsstipend 1929; Schäffers legat 1931, -32; Statens kunstnerstipend; Studieopphold i Paris 1912; København 1912-13, 1918-19; Stockholm 1917; Tyskland 1922-24; Paris 1924-25.

Stillinger, medlemskap og verv

Kunstanmelder i Fritt Folk 1940-45; Varamann Bildende Kunstneres Styre 1937-39.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Portrett av overlege Severin Anton Heyerdahl, Rikshospitalet (olje, 1930)
  • Lege og antropolog Anette Schreiner, f. Falch, Blindern Studenterhjem, Oslo (olje)
  • Nasjonalgalleriet, Oslo (en radering)
  • Oslo Bymuseum
  • Hilmar Rekstens samling, Bergen

Illustrasjonsarbeider

  • Årsmappe Norsk Forening for Grafisk Kunst 1916