Faktaboks

Johannes Müller
Müller, Johannes Marius Hartmann
Født
8. desember 1863, Ullensaker
Død
24. november 1945, Oslo

M. begynte å male tidlig i 1880-årene, til å begynne med vesentlig gatepartier fra hovedstaden og fra byens nærmeste omegn (Dyvekes hus 1883, Oslo Bymuseum), i en nøktern naturalistisk stil. Hans vår- og høstbilder fra 1880-årene viser imidlertid en våknende sans for mer stemningsbetonte naturmotiver, nok under inntrykk av den nye romantiske strømning som ble innledet med Fleskum-sommeren 1886. Fra nå av var kvelds- og nattestemninger kunstnerens yndlingsmotiver, som f.eks. Aften (1888), Kveld i august (1889), De siste solstråler (1892), Sommeraften i Eidsvåg (1894), Sommernatt på fjellet (1896) og Måneoppgang (1896), kjøpt av kong Oscar på utstillingen i Stockholm. M. holdt helst til i Gudbrandsdalen, mange av motivene er hentet fra Vågå, f.eks. Fra Vågå (1897, Nasjonalgalleriet, Oslo). Han hadde et åpent øye for dalens gamle byggeskikk med de gamle gårdstunenes plassering i landskapet. Bredt sammenfattende skildrer han dalen i Stor-Hove i Fåberg (1889), med korn på staur og solvendte gårder oppe i lia. Ofte maler han også høyfjellsmotiver fra de samme trakter med myr og bekkefar og blånende fjell i bakgrunnen (Fjellbekk 1907, Bergen Billedgalleri). I senere år hentet han dessuten gjerne sine motiver fra kystnaturen på Øst- og Sørlandet (Tjøme, Hvaler, Brekkestø). Han var en flittig utstiller, både inn- og utenlands, men kritikken påtalte sikkert med rette at han ofte gjentok seg selv og hadde liten evne til å fornye seg.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Johanne Marie Edvardine Hartmann (1839 - 1923)
 • John Collett Müller, sogneprest (1826 - 1916)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under bl.a. Julius Middelthun fra 1879
 • Chr. Krohgs og Erik Werenskiolds malerskole fra 1885
 • elev av Alfred Roll, Paris 1893–95

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Statens reisestipend 1892–94
 • Opphold i Paris 1893–95
 • Italia 1921

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Jurymedlem Høstutstillingen 1916 og 1920
 • styremedlem Bildende kunstneres sykekasse 1928–33
 • styremedlem Hans Gudes legat
 • viseformann Kunstnerforeningen 1911-13

Priser, premier og utmerkelser

 • Mention honorable Verdensutstillingen i Paris 1889 og bronsemedalje 1900
 • bronsemedalje San Francisco 1915

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Bergen Billedgalleri
 • Skiens Faste Galleri
 • Det Kgl. Slott

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1883-1892
 • Høstutstillingen, 1895-1899
 • Høstutstillingen, 1901-1923
 • Høstutstillingen, 1925-1934
 • Høstutstillingen, 1936
 • Nordisk utstilling, København, 1888
 • Verdensutstillingen i Paris, 1889
 • Verdensutstillingen i Paris, 1900
 • Drammens Kunstforening, 1892
 • Verdensutstillingen i Chicago, 1893
 • Antwerpen, 1894
 • Stockholm, 1897
 • Stockholm, 1904
 • St. Petersburg, 1897
 • Venezia, 1897
 • Venezia, 1899
 • Venezia, 1914
 • Krefeld, 1902
 • Roma, 1911
 • Roma, 1913
 • Brighton, 1913
 • De anonymes utstilling, Christiania Kunstforening, 1913
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1913
 • Jubileumsutstillingen 1914, Kristiania
 • Panama-Pacific International Exposition, San Francisco, 1915
 • Göteborg, 1915
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1914
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1915
 • Vårutstilling, Christiania Kunstforening, 1918
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1914
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1915
 • Juleutstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1920
 • Høstutstillingen gjennem de første 25 år, Kunstnernes Hus, Oslo, 1932
 • Riga, 1934
 • Mitt første billede på Statens Høstutstillingen, Oslo Kunstforening, 1937

Separatutstillinger

 • Auksjonsutstilling, Dioramalokalet, Kristiania, 1909
 • Christiania Kunstforening, 1912
 • Trondheim Kunstforening, 1912
 • Trondheim Kunstforening, 1916
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1916
 • Drammens Kunstforening, 1930

Litteratur

 • Norge i det nittende aarhundrede, (Kristiania, 1900, bind 1, s. 397 (pl.), bind 2, s. 61 (ill.)
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1907, bind 3, s. 352
 • Aftenposten, 27.11.1909
 • Pica, V., Norsk kunst i Rom, Aftenposten, 19.05.1911
 • Bang, C., i Morgenbladet, 30.03.1912
 • Bang, C., i Morgenbladet, 10.03.1916
 • Halvorsen, W., i Verdens Gang, 31.03.1912
 • Aftenposten, 01.04.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.04.1912
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.10.1913
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 08.12.1914
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 09.03.1916
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, katalog Jubileumsutstillingen
 • Haug, K., i Aftenposten, 08.03.1916
 • Harbitz, A., i Verdens Gang, 10.03.1916
 • Ørebladet, 16.03.1916
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1924, bind 17
 • Thiis, J., i Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bind 2, s. 549
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.10.1929
 • Thieme Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Leipzig, 1931, bind 25
 • Østby, L., Fra naturalisme til nyromantikk, Oslo, 1934, s. 80
 • Willoch, S., Kunstforeningen i Oslo 1836–1936, Oslo, 1936, s. 212
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, s. 180
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1938, s. 370
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 178 (ill.)
 • Stenstadvold, H., Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900–1919, Trondheim, 1946, s. 13, 115
 • Refsum, T., Gudbrandsdalen og malerne, Oslo, 1948, s. 5, 62, 64, 84 (ill.)
 • Alsvik, H., østby, L., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bind 1, s. 356
 • Romerike historielag, Oslo, 1953, s. 112, årbok 1
 • Grimelund, J. J., Flønes, O., Trondhjems Kunstforening 1845–1945, Trondheim, 1955, register
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergens Kunstforening ved 125-års-jubileet 1963, Bergen, 1963, s. 149
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 115, 229 (ill.)
 • Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie, Drammen, 1972, bind 3, register
 • Hjelde, G., Kavli, G., Slottet i Oslo, Oslo, 1973, s. 429
 • Gudbrandsdalen, Bygd og by i Norge, Oslo, 1974, s. 116, 224 (ill.)
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bind 8
 • Oslo Bymuseum. Fra dets samlinger, Oslo, [u.å.] s. 55 (ill.), 4

Faktaboks

Johannes Müller