R. startet som maler og benyttet opprinnelig et figurativt formspråk i landskaper og figurbilder. Fra midten av 1960-årene orienterte han seg i abstrakt retning inntil hans arbeider fikk en ren nonfigurativ karakter. Samtidig økte hans interesse for grafikk. Han konsentrerte seg til å begynne med om metallgrafikk og mottok avgjørende impulser hos Hayter i Paris. Senere arbeidet han i Atelier Nord i Oslo. I 1970 var han med på å danne grafikerkollektivet GRAS hvor man særlig konsentrerte seg om silketrykk. Hans arbeider fikk i økende grad et politisk, samfunnskritisk innhold, og han vendte etter hvert tilbake til det figurative. R. har stadig holdt fast ved maleriet, og har i den senere tid hovedsakelig dyrket akvarellmaling med motiver fra hjemlige trakter.