G. er foruten å være maler også håndverksutdannet i malerfaget, og han har gjennom perioder måttet leve av sitt håndverk. Han har i egenskap av håndverker deltatt i restaurerings-og utstmykningsarbeider i Åsen kapell, Brøttum kirke og hovedkirken i Ringsaker. Som kunstner har han mottatt sterke inntrykk av Einar Sandberg og Thorvald Erichsen. Det forklarer kanskje den store spennvidden i hans kunst som strekker seg fra jordnær realisme til de mest subtile lysvisjoner. Helst maler han hjembygdens rolige linjer og den nære fjellbygds sjøer og åser. Men like mye er han opptatt av portrett- og figurbilder, der unge piker utgjør et hovedmotiv. Raffinert antyder han linjer og akser med et lett riss i sort, og over dette setter han fargene inn, lysende og rene, der et sart blek-rosa gjerne dominerer.