Faktaboks

Kjell Lund
Lund, Kjell Arve
Født
18. juni 1927, Lillehammer
Død
17. august 2013

L. var ansatt hos arkitekt Nils Holter 1951 - 52 og ved Bøndenes Bygningskontor 1955 - 56. Han opprettet egen arkitektpraksis i Oslo i 1958 sammen med Nils Slaatto. Fra de innledet sitt samarbeid i 1958, har arkitektene L. og Slaatto levert et vesentlig tilskudd til norsk arkitektur og deres betydning erkjennes ikke bare i Norge, men også i nordisk sammenheng. Deres arbeider er preget av en innsiktsfull og konsekvent bruk av materialer, en særlig forståelse for tradisjonell norsk bygningskultur som de har anvendt i sammenheng med dagens krav til funksjon og produksjon. De mange eneboliger og gårdsanlegg er eksempler på dette og Ålhytta system for produksjon av hytter, viser hvordan deres kunnskaper anvendes i forhold til moderne håndverksteknikk og systemutvikling. Byggemåten, som er blitt skoledannende, karakteriseres av gjennomført bruk av trematerialer. Dimensjoneringen og differensieringen mellom de konstruktive og ifyllende ledd skaper variasjoner i de ferdige hytter eller hus, innenfor et ellers strengt system.

L. og Slaatto har utført flere betydelige bygg med anvendelse av tegl og betong. Blant disse er St. Hallvard kirke og kloster (1958 - 66) blitt stående som et landemerke i norsk arkitektur. Fra begynnelsen av 70-årene har arkitektfirmaet vist at de behersker de helt store byggoppgaver. Det norske Veritas på Høvik i Bærum (1972 - 76) omfatter anlegg av naturpark, rehabilitering av eldre bebyggelse og innpassing av et betydelig bygningsvolum i et landskap følsomt for inngrep. Med de store oppgavene er likevel en tendens til skjematisering kommet til, diktert ut fra kravene til rasjonalitet i produksjonen. Løsningen av denne arkitektoniske konflikten kan bli å finne i de store arbeider som er under prosjektering og oppføring. L. har forelest og i perioder undervist ved Arkitekthøyskolen i Oslo og Norges Tekniske Høyskole og har dessuten vært sensor og sakkyndig ved ansettelser. L. er forfatter av flere barneviser, som han også har sunget inn på plate. Mest kjent er "Her kommer guttemusikken...".

Familierelasjoner

Sønn av

 • Margit Hornes (1897 - 1979)
 • Arve Lund (1892 - 1981)

Gift med

 • 1954 med Tove Berg

Utdannelse

 • Eksamen Arkitektavdelingen, Norges Tekniske Høyskole 1950

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra fondet for dansk-norsk samarbeid 1952
 • finsk statsstipend 1957
 • Statens kunstnerstipend 1964
 • stipend fra Naturbetongfondet 1966
 • Egers legat 1968
 • Oslo Bys stipend 1970

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Norske Arkitekters Landsforbund fra 1950
 • medlem redaksjonskomiteen for Byggekunst 1959 - 70
 • Jurymedlem ved flere arkitektkonkurranser, bl.a. nordisk konkurranse om ny Riksdagsbygning i Stockholm

Priser, premier og utmerkelser

 • L. og Slaatto: Betongtavlen 1964 for Asker rådhus
 • Treprisen 1966
 • Sundts premie og Houens fonds diplom, begge 1972, for St. Hallvard kirke og kloster
 • Betongtavlen 1977 for Veritas-senteret

Utførte arbeider

 • Enebolig for Andreas Hauge, Sarbuvollvn, Bærum, første selvstendig utførte arbeid
 • Bolig med legekontor, Maura, Nannestad (1959)
 • Regulerings- og bebyggelsesplan for Enerhaugen, Oslo (1956 - 58) sammen med Nils Haugstveit
 • Arkitektfirmaet L. og Slaatto: Asker rådhus (1958 - 63)
 • Akershus fylkeslandbruksskole, Hvam, Nes på Romerike (1958 - 77), utvidelse og internat etter 1. premie i konkurranse 1958
 • St.Hallvard kirke og kloster, Enerhauggt. 4, Oslo (1958 - 66)
 • European Youth Center for Europarådet, Strasbourg (1958 - 70)
 • Nic. Waals institutt, barnepsykiatrisk institutt, Uelands gt. 80, Oslo (1961 - 68)
 • Chateau Neuf, Det norske Studentersamfund, Slemdalsvn. 7, Oslo (1961 - 71)
 • Bokhandel på Gol, Hallingdal (1961)
 • Trones gård, Verdal (1962 - 68)
 • Vik ungdomsskole, Hole (1962)
 • Rua gård, Hønefoss (1963)
 • Sagflissilo, Romedal almenning, Stange (1964)
 • Ålhytta, byggesystem for hytter og eneboliger etter 2. premie og innkjøp i konkurranse 1966 sammen med Jon Haug (ca. 700 stykker oppført)
 • Hurdal herredshus (1968)
 • Høvik Verk Stål for A/S Christiania Glasmagasin, Hen (1972 - 74)
 • Det norske Veritas, Bærum (1972 - 76)
 • Sentrumsplan for Oslo, Tullinløkka-Nationaltheatret-Slottet-Stortinget (1974 - 75)
 • Industrihall for Alfred Andersen, Larvik (1976)
 • Henrikke friluftsrestaurant, Eidsvolls plass og Paviljongen friluftsrestaurant, Studenterlunden, Oslo (1978 og 1980)
 • Politiskolen, Slemdalsveien 5, Oslo (1978)
 • Filial Kreditkassen, Bagn i Valdres (1978)
 • Utvidelse av Ingeniørenes Hus, Dronning Mauds gate 15, Oslo (1980) etter 1. premie i konkurranse 1970
 • Kirke i Eidsvåg (1981) etter 1. premie i konkurranse 1970
 • Eneboliger, arkitektfirmaet L. og Slaatto: Rundt 50 eneboliger i Oslo og østlandsområdet, et utvalg: eneboliger i Montebello terrasse, Oslo (1962)
 • Enebolig med atelier for Lystrup, Hogstadvn. 70, Asker (1963)
 • Enebolig for Halfdan Hegtun, Almelien 31, Bærum (1964)
 • Eget hus for L., Nils Collett Vogts vei 17, Oslo (1964)
 • Prosjekter:Arbeider under prosjektering og oppførelse: Det norske Veritas, byggetrinn II
 • Norges Bank, nytt hovedsete, Bankplassen, Oslo, etter 1. premie i konkurranse 1973
 • Ombygging av Nationaltheatret, Oslo etter 1. premie i konkurranse 1973
 • Kulturhus, Sølvberget, Stavanger etter 1. premie i konkurranse 1979 og 1980
 • Konkurranseprosjekter som ikke er nevnt i det foregående: 3. premie skole i Hammerfest (1950) sammen med Berent A. Moe
 • Innkjøp kirke i Harstad (1955)
 • 1. premie bydelssentrum, Linderud, Oslo (1956) sammen med Berent A. Moe
 • L. og Slaatto: Omkonkurranse museumsanlegg på Høvikodden, Bærum (1963)
 • Innkjøp Bekkefaret kirke, Stavanger (1968)
 • 1. premie utvidelse av Nasjonalgalleriet, Tullinløkka, Oslo (1972)

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Kunstakademiet i København, 1975

Eget forfatterskap

 • Pål og Gro på Maihaugen, Oslo, 1955
 • Hva er en kirke? Arkitektnytt, 1955, s. 172, 174
 • Drømmen om havet, Bonytt, 1956, s. 125–26 (ill.)
 • [Småhus] i Nordiske småhus, Oslo, 1958, s. 140–42
 • Hus og glass, Byggekunst, 1958, s. 14–18 (ill.)
 • Fra kulturens høyder til nutidens bredde, Bonytt, 1958, s. 2–3 (ill.)
 • Samtale under en utkraget baldakin, Byggekunst, 1959, s. 67–68 (ill.)
 • Bakkehaugen kirke - og andre, Byggekunst, 1960, s. 59–65 (ill.)
 • Her kommer guttemusikken, Oslo, 1961
 • Dikt i svart og hvitt, Byggekunst, 1961, s. 27–28 (ill.)
 • Hus som synger, Byggekunst, 1961, s. 247–48
 • Det glömda språket[Bjørkhagen kyrka], Byggekunst, 1963, s. 61–62 (ill.)
 • Arkitektur og identitet, Byggekunst, 1965, s. 85–90 (ill.)
 • Mennesker møtes, Bonytt, 1965, s. 311 (ill.)
 • Le Corbusier 1957–65, Bonytt, 1967, s. 54–56 (ill.)
 • Teo... Arkitektnytt, 1969, s. 47
 • (Rundebordskonferanse], Byggekunst, 1969, s. 121–27
 • Alvar Aalto, Arkkitehti, Helsinki, 1976, nr. 7/8, s. 62–63 (ill.)
 • Norjalainen näkökulma, Arkkitehti, Helsinki, 1977, nr. 1, s. 31–33 (ill.)
 • Aulis Blomstedt, Arkitektnytt, 1980, s. 53
 • We need an architectural synthesis of the rational and the irrational, Arkkitehti, Helsinki, 1980, nr. 5/6, s. 56–65 (ill.)
 • The future of the modern movement, Le carré bleu, Paris, 1981, nr. 1, s. 2–11 (ill.)
 • i Arkitektnytt, Bokanmeldelser, lederartikler mm., Barneviser, publisert i norske, svenske og danske visebøker

Litteratur

 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1973, bd. 12, spalte 752
 • Aschehougs og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 7, s. 705
 • Contemporary architects, London, 1980, s. 487–88 (ill.)
 • Byggekunst, 1951, s. 54 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 197–203 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, s. 200
 • Byggekunst, 1969, s. 115 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 202__-;03
 • Bonytt, 1957, s. 121 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1955, nr. 18 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1957, nr. 33 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1958, nr. 47 (ill.)
 • Bonytts hyttebok, Oslo, 1967, s. 141–44 (ill.)
 • Slaatto, Nils, Sveen, W. (Red.), Bonytts hyttebok, Oslo, 1967, s. 141–44 (ill.), Sammen med
 • Bonytt Byggebok 4, Oslo, 1969, s. 98–101 (ill.), 130–31 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1970, nr. 6, s. 46–47 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1971, nr. 9 s. 60–63 (ill.)
 • 10 år norsk arkitektur, Oslo, 1978, s. 5, 89, 95 (ill.)
 • Oslo arkitektforening. 75 jubileumshus, Oslo, 1981, [s. 63, 78] (ill.)
 • Arkitektnytt, 1976, s. 47
 • Architects' journal, London, 1978, vol. 167, s. 524–25 (ill.)
 • Architectural design, London, 1964, s. 582–85 (ill.)
 • Architectural review, London, 1967, vol. 141 s. 89–90 (ill.)
 • Architectural review, London, 1980, vol. 167 s. 294–96 (ill.)
 • L'architecture d'aujourd'hui, Boulogne, 1963, nr. 107, s. 92–93 (ill.)
 • L'architecture d'aujourd'hui, Boulogne, 1967, nr. 134, s. 70__-;76
 • L'architecture d'aujourd'hui, Boulogne, 1968, nr. 136, s.XXXVI (ill.)
 • Arhitectura, Bucuresti, 1979, nr. 5, s. 65–66 (ill.)
 • Arkitekten, København, 1973, s. 324–27 (ill.)
 • Arkitekten, København, 1980, s. 362–63 (ill.)
 • Arkitektur, København, 1966, s. 89–96 (ill.), 221–31 (ill.)
 • Arkitektur, København, 1972, s. 2–23 (ill.)
 • Arkitektur, København, 1974, s. A 22, A 24, A 26, A 28 (ill.)
 • Arkitektur, København, 1977, s. 34–45 (ill.), 142–45 (ill.)
 • Arkkitehti, Helsinki, 1968, nr 7, s. 64 (ill.)
 • Arquitectura, Madrid, 1967, nr. 105
 • Bauen und Wohnen, München, 1966, nr. 3, s. 94–99 (ill.)
 • Bauen und Wohnen, München, 1978, nr. 3, s. 101–03 (ill.)
 • Baumeister, München, 1967, s. 1507–50 (ill.)
 • Bauwelt, Berlin, 1967, s. 556–59 (ill.)
 • Byggekunst, 1961, s. 174–79 (ill.), 190–92 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 200–04 (ill.)
 • Byggekunst, 1964, s. 68–77 (ill.), 78__-;84 (ill.), s. 204–08 (ill.)
 • Byggekunst, 1966, s. 89–91 (ill.), 142–46 (ill.), 148–49 (ill.) 197–209 (ill.)
 • Byggekunst, 1967, s. 102 (ill.)
 • Byggekunst, 1968, s. 204, 207, 212, 216, 217, 219 (ill.)
 • Byggekunst, 1969, s. 104–10 (ill.)
 • Byggekunst, 1971, s. 150–51 (ill.), 204__-;16 (ill.)
 • Byggekunst, 1972, s. 110–14 (ill.)
 • Byggekunst, 1973, s. 82–85 (ill.), 122–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1975, s. 22–27 (ill.)
 • Byggekunst, 1976, s. 18__-;23 (ill.), 27 (ill.)
 • Byggekunst, 1977, s. 34–45 (ill.)
 • Byggekunst, 1978, s. 184–87 (ill.)
 • Byggekunst, 1979, s. 82–83 (ill.), 286–87 (ill.), 366__-;67 (ill.)
 • Byggekunst, 1980, s. 70–74 (ill.), 144–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1981, s. 138–39 (ill.)
 • Byggekunst, 1983, s. 67–73 (ill.)
 • Bonytt, 1963, s. 101–06 (ill.)
 • Bonytt, 1965, s. 60–63 (ill.)
 • Bonytt, 1966, s. 113–17 (ill.)
 • Bouw, Rotterdam, 1969, nr. 4, s. 152–54 (ill.)
 • Le Carré bleu, Paris, 1981, nr. 1, s. 12–14 (ill.)
 • Casabella, Milano, 1972, nr. 364, s. 11 (ill.)
 • Detail, München, 1977, s. 751–60 (ill.)
 • Detail, München, 1980, s. 186–90 (ill.)
 • Detail, München, 1981, s. 366–67 (ill.)
 • Deutsche Bauzeitschrift, Gütersloh, 1973, s. 83–86 (ill.)
 • Deutsche Bauzeitung, Stuttgart, 1965, s. 731–34 (ill.)
 • Kunst og Kultur, 1981, s. 65–76 (ill.)
 • Kunst und Kirche, Gütersloh, 1975, s. 78 (ill.)
 • Landskap, København, 1977, s. 82–85 (ill.)
 • Landskap, København, 1980, s. 176–77 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1958, nr. 49 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1963, nr. 99 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1968, nr. 153 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1970, nr. 167 (ill.), nr. 168 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1973, nr. 183 (ill.), nr. 190 (ill.), nr. 192 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1979, nr. 223 (ill.)
 • Norske Arkitektkonkurranser, 1981, nr. 230 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1968, nr. 7 s. 30–31 (ill.), nr. 8/9 s. 52–57 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1969, nr. 4 s. 14–17 (ill. Ålhytta)
 • Nye Bonytt, 1981, nr. 6/7 s. 50–51 (ill.) nr. 10 s. 58–60 (ill.)
 • Nye Bonytt, 1982, nr. 2 s. 50–51 (ill.), nr. 3 s. 69 (ill.)
 • Parametro, Bologna, 1980, nr. 84, s. 26–27, 60 (ill.)
 • Process; Architecture, Tokyo, 1977, nr. 1, s. 140–47 (ill.)
 • Projekt, Warszawa, 1968, nr. 6, s. 33, 42 (ill.)
 • Techniques & architecture, 1973, nr. 291, s. 54__-;57 (ill.)
 • Werk, Zürich, 1966, s. 466–68 (ill.)
 • World architecture, London, 1964, vol. 1, s. 226 (ill.), vol. 2 s. 96–97 (ill.), vol. 4 s. 88–95 (ill.)

Arkivalia

 • Norsk Arkitekturmuseum, Oslo, 1982, Opplysninger fra kunstneren