D.s kunst bærer preg av hans franske utdannelsesbakgrunn og av inntrykk fra de mange land han har besøkt. Karakteristisk for hans maleri er brede, pastose penselstrøk og sterke, rene, ofte mettede farger. Hans arbeider har en ekspressiv uttrykkskraft, og fargen er ofte følelses- eller stemningsbærende. Motivkretsen er landskap, figurkomposisjoner og komposisjoner av rent dekorativ art. Hans ekspressive landskapsvisjoner av mer eller mindre sterkt abstrahert karakter er frodige fargefantasier. Spontaniteten og uttrykkskraften i flere av hans arbeider ligger nær Cobra-gruppens uttrykksform.