Liv og virksomhet

N. fulgte slektstradisjonen som treskjærer. Han var mest kjent for sine trefigurer, men laget også flere utsmykningsarbeider til kirker og institusjoner på Helgeland.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Daniel Nilsskog
  • Anna Lamo

Gift med

  • Anna Marie Vatshaug

Utdannelse

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1917–19, 1921–22.

Priser, premier og utmerkelser

Nordlands fylkes kulturpris 1978.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Døpefont, Grane kirke
  • Altertavler, Elsfjord kirke og Eidsfjord kirke, Sortland
  • Prekestol med 4 apostler, koråpning og 3 krusifikser, Drevja kirke
  • 4 trerelieffer, Vefsn hybelhus og trerelieffer, Vefsn videregående skole, Mosjøen
  • 7 trerelieffer til Petter Dass: Dalevise, Granmoen skole, Drevja