Faktaboks

Heinrich Karsten
Karsten, Heinrich Joachim Sebastian
Født
24. november 1873, Christiania
Død
24. januar 1947, Eidanger

K. var ansatt i 2 år som førsteassistent hos arkitekt Kristian Rivertz, Kristiania, deretter i 3 år som førsteassistent på arkitekt Henrik Nissens kontor samme sted, før han etablerte seg som praktiserende arkitekt i Skien høsten 1903. K. arbeidet ved gjenreisingen av Ålesund etter brannen i 1904. I perioden 1905 - 17 var han lærer i fagtegning ved Skiens tekniske aftenskole. Fra 1917 tok han bopel i Eidanger, men fortsatte sin arkitektpraksis i Skien til ca. 1940.

K.s produksjon omfatter i første rekke villaer, men også bygårder, kontorbygg, jakthytter og sommervillaer. Under sine første år i Skien tegnet han en rekke villaer på Falkum, utbygd ca.1905 - 25. Senere tegnet han bygninger i Skien, Porsgrunn, Kragerø og andre steder i Telemark. I Skien-distriktet er K.s hus de første som markerer bruddet med sveitser- og dragestilen. Hans villaer har elementer av jugendstil, nyklassisisme og nasjonale strømninger, med norsk 17- og 1800-tallsarkitektur som forbilder. Villaene er utformet enten som store toetasjes bygg i nybarokk med høyt valmtak, eller i 1 1/2 etasje med mansardtak. Mindre 1 1/2 etasjes hus har halvvalm. I hovedfasadene går en del løsninger igjen, særlig motivet med inntrukket veranda kombinert med karnapp kjennetegnet K.s. hus i distriktet. Fasadene for øvrig viser jugendstilen kombinert med nyklassisisme med bruk av søyler, tannsnitt, pilastre, frontonger osv. Hus tegnet for oppføring på bygdene, tok opp i seg bygdenes byggeskikk med torvtak, svalgangsstolper og motiver lik dem arkitektene Arnstein Arneberg og Ole Sverre benyttet på sitt kongsvillautkast i 1907. Vanlig i planløsningene er en stor trappehall på baksiden og flere stuer langs fremsiden av huset. Innvendig i døromramninger, brystninger og dører er nyklassisistiske motiver benyttet: Ovaler med riller i dørfyllinger, pilastre i brystninger og et motiv med en kantstilt rombe i dør- og panelfyllinger, halvvegger osv. Jakthyttene er tømmerhytter, torvtekte, med detaljer som fyllingsdører, smijernsbeslag, dørvridere og skilt, vindskier og peiser, hentet fra eldre byggeskikk på bygdene. Sommerhusene ved sjøen bygger på kystens panelarkitektur, og i bygårdene i pusset mur eller granitt er jugendstilen spesielt fremtredende. K. ble benyttet som arkitekt av Aksjeselskapet Brekke til arbeider i Brekkeparken i Skien, som i 1909 var innkjøpt til museumsformål. Her har han tegnet restauranten og friluftsteatret i henholdsvis gammel norsk bondestil og nyklassisisme, og broen over svanedammen og musikkpaviljongen. K. overdrog sin arkitektpraksis omkring 1940 til sønnen, arkitekt Kjell Karsten.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hans Heinrich (carsten) Karsten, byggmester (1837 - 1909)
 • Ida Susanne Pfützenreuter (1846 - 1890)

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole
 • assistent hos Henrik Nissen, Kristiania våren 1893 - 96
 • den tekniske høyskole, Dresden (2 semestre) 1895 - 96
 • assistent ved arkitektkontoret Yetts, Sturdy & Usher, London 1 1/2 år

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medstifter av Skiens Kunstforening, styremedlem fra 1910
 • medlem Norske Arkitekters Landsforbund
 • Skiensfjordens tekniske forening

Utførte arbeider

 • I Skien når ikke annet er nevnt
 • Oppmåling av Søndre Brekke (1909), gjerde mot Øvregt. Offentlig toalett (1913 og -30), klokketårn (1913), bro (1914), musikkpaviljong (1914), restaurant (1915 og -22), friluftsteater (1921 og -24) for A/S Brekke i Brekkeparken
 • Gjerde rundt Skiens kirke
 • Innredning av butikklokale for gullsmed A. L. Schøien i Grubbe terrasse
 • Arbeider på Ulefos gård og Ulefos Bruk for kammerherre Cato Aall
 • Hall og veranda for overrettsakfører Blichfeldt, Magnus gt. 13
 • Forandringer for kjøpmann Georg Eek, H. Ibsens gt. 1 og
 • Villaer og bolighus: For bankkasserer Lausen Dahl i Klostergt. (1905, revet)
 • Rektor Ørns gt. 5 (1905)
 • Egen bolig, Snippen, Hesselbergs gt. 38 (1907, utvidet 1916)
 • Hesselbergs gt. 42 for disponent A. Breien (1907)
 • Hesselbergs gt. 25 for bankkasserer Lausen Dahl (1907)
 • Hesselbergs gt. 23 for grosserer Fr. Ording (1907)
 • Grensegt. 38 for overrettsakfører Blom (1907)
 • I Fyresdal for Ketil og Hølje Killand (1909)
 • Rikard Nordraaks gt. 23 for redaktør Daniel Grini (1909)
 • Marcus Thranes gt. 11 for kontorist S. L. Sandaker (1910)
 • Nystrand, Eidanger for grosserer Einar Stensrud (1911)
 • Mælagt. 33 for grosserer Jacob Offenberg (1912)
 • For brukseier H. C. Kittilsen (1912)
 • Mælagt. 25 for tannlege P. A. Lerche (1912)
 • Sigurds gt. 4 for hovedbokholder John P. Hansen (1912)
 • Nils Kittilsens gt. 11 for overrettsakfører Ingolf Kittilsen (1912)
 • I Sigurds gt. (1913)
 • Åkre, Gjerpen for konsul Harald Hansen (ca. 1914)
 • For brukseier H. C. Kittilsen (1914)
 • Havevn. 11 for kjøpmann Paludan Johansen (1915)
 • Haralds gt. 11 (1915 - 17)
 • Wergelands gt. 29 for kjøpmann Søntvedt (1915)
 • Rikard Nordraaks gt. 7 for fru A. Fenger Krogh (1915)
 • Nessund, Bærø, Kragerø for konsul Nicolai Wiborg, Kragerø (ferdig 1916)
 • Boye Ordings gt. 3 for grosserer Ferdinand Berthelsen (1917)
 • Borgen, Mæla (ca. 1918)
 • Øysteins gt. 2 for Skiensfjordens bygnings- og entreprenørforretning ved byggmester Ole Kikut
 • I Brevik for direktør Ola Jacobsen (1920)
 • Marcus Thranes gt. 18 (1921)
 • I Brevik for doktor Kai Wildhagen (1925)
 • Saudegt. 16 for forstmester Jens Lunde
 • På Mæla for tannlege Sigurd Støkken
 • I Kviteseid for gårdbruker Olav Roholt
 • Kongens gt. 32
 • I Kragerø for skipsreder Yngvar Hansen
 • Petersborg, Gjerpsen for gårdbruker Isak Høyseth
 • Sigurds gt. 10 (Villa Hedvig) for konsul Carl Stousland
 • Skjelsvik, Eidanger for overrettsakfører Bruun
 • Granbakken, Eidanger for kaptein Damm
 • Forretningsgårder og større bygg: Torggt. 5 for Solum Sparebank (1907)
 • I Nedre Hjellegt. for frk. Karoline Jacobsen (1907)
 • Nedre Hjellegt. 18 for Skien-Telemarkens Dampskibsselskab (1908)
 • Kontorbygning og disponentbolig for Vafoss Brug, Sannidal (1910)
 • Liegt. 7 (1910)
 • Bloms gt. 33 for kjøpmann Th. Jensen (1910)
 • Forretningsgård for J. A. Krogh på Notodden (1912)
 • Kommunelokale og ungdomsskole i Seljord (1918)
 • Skolebygning i Flatdal (1918)
 • Tilbygg til kontorbygning for Vafoss Bruk, Kragerø (1918)
 • Posthusbygning på Ulefoss (1921)
 • Cort Adelers gt. 5 (Odds Turnhall)
 • Kongens gt. 19
 • Hesselbergs gt. 50 (Paulinehjemmet) (1926)
 • Tilbygg til Skiens festivitetslokale
 • Hytter og sommerhus: for doktor Moestue (1907)
 • Rørvik ved Kragerø (Villa Oak Hill) for kontorsjef T. D. Schweigaard (1907 - 08)
 • Vissevåg, Bergsbygda, Eidanger for konsul Harald Hansen (1912)
 • Møsstrond for hoffjegermester Thomas Fearnley (1913)
 • I Eidanger for kaptein Yngvar Hansen (1918)
 • Ved Stavetjønn for apoteker Chr. Sahl Hegge (1911 og 1928)
 • Ved Reinsvann på Gautefallheia for konsul Johs. Lindvig, Kragerø
 • Prosjekter: For Skiens Håndverkerforening ved Landmannstorget
 • Innredning av Roligheten, Nils Kittilsens gt. 7, til lokale for Skiens folkeskole
 • Boye Ordings gt. 3, villa for grosserer Ferdinand Berthelsen

Portretter

 • Blyanttegning utført av Kristofer Sinding-Larsen gjengitt i Østvedt, E.: Femti år for kunsten, Skiens Kunstforening 1910–1960, Skien 1960, s. 36

Litteratur

 • Skiens Tekniske Aftenskole 1884–1934, (Skien, 1934
 • Dahl, Lausen, Aksjeselskapet Brekke gjennom femti år 1909–1959, (Skien, 1959
 • Garåsen, T. J., Arkitekt Heinrich Karsten og hans virke i Skien og omegn, Tidsskrift for Telemark Historielag, [Ulefoss], 1982

Arkivalia

 • Pran, A., Karsten-slekten, 1976
 • Arkitekt Heinrich Karstens arkiv, Stensilert ms
 • Skien bygningsvesens arkiv
 • Opplysninger fra kunstneren, Norske Arkitekters Landsforbunds arkiv

Faktaboks

Heinrich Karsten