S. virket i Bergens-området i første halvdel av 1800-tallet. I tid og stil kan han dermed grupperes sammen med de første kjente norske skutemalere: H. P. Dahm, M. F. Dalager, A. Halvorsen og J. F. L. Dreier. Blant disse må han karakteriseres som den beste koloristen. Hans akvareller har en klar og ren koloritt som virker frisk og umiddelbar. S. var meget produktiv, noe som har preget enkelte av hans arbeider. Den noe naive stilen understrekes ved at all staffasje forminskes i forhold til bildets hovedtema, skipet. Han hadde også store vanskeligheter med å innordne sjøen rundt skipenes bauger i bildets perspektiv. I det lille og meget fine bildet av jakten Det Gode Haab (Norsk Sjøfartsmuseum) viser han at han med noe større frihet overfor sin oppdragsgiver kunne male gode og ledige komposisjoner som i sin genre ligger nærmere marinemaleriet.

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

  • Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo
  • Bergen og Stavanger Sjøfartsmuseum
  • Historisk museum, Bergen

Litteratur

  • Holm Petersen, F., Skibsportrætmalere, Troense, Danmark, 1967
  • Norsk Sjøfartsmuseum