Andre opplysninger

Arbeidet sammen med brødrene Hans og Peter. Se Peter J.