Faktaboks

Dagfinn Morseth
Født
13. november 1898, Stjørdal
Død
10. mars 1958, Oslo

I perioden 1923–31 arbeidet M. på diverse arkitektkontorer, bl.a. i Helsinki 1927–29. Han hadde egen praksis i Oslo fra 1931, fra 1932 sammen med Mads Wiel Gedde i firmaet M. & Wiel Gedde. M. var konsultativ distriktsarkitekt for Hedmark og Oppland ved gjenreisningsarbeidet 1940–45.

Firmaet M. & Wiel Gedde har oppført en rekke betydelige bygg over hele landet siden 1930-årene. Lillestrøm kirke (1933–35) er en langkirke i tegl med frittstående klokketårn. Kirken har klare historiske forbilder med sin basilikale oppbygning og apsis, men er også en karakteristisk løsning på funksjonalismens krav til en enkel, dekorfattig kirke bygd opp av kubiske former med monumental virkning. Boligområdet Etterstad, Oslo (1947–51) med frittliggende, senfunksjonalistiske lavblokker og enkelte høye punkthus, var en av Oslos tidlige drabantbyer og det første store OBOS-anlegg etter 2. verdenskrig. I de senere år spesialiserte firmaet seg på sykehusbygg. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (1958) er et meget vakkert og velproporsjonert anlegg satt sammen av fløyer med varierende høyde. Detaljeringen er typisk for 50-årenes oppmykede senfunksjonalisme med enkelte klassisistiske og romantiske trekk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Berit Kristina Strømmelie (1868 - 1948)
 • Olaus Henriksen Morseth, dyrlege, statskonsulent (1866 - 1932)

Gift med

 • Rendalen, 1933 med Gjertrud Lutnes (f. 1911)

Utdannelse

 • Examen artium 1918
 • eksamen Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen 1923
 • ett år ved Det Norske Arkitektakademi, Kristiania 1924–25

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schäffers legat 1927–28
 • Glosimodts legat 1932
 • Schirmers legat
 • Egers legat 1940
 • Studiereiser i Sverige, Finland og Estland 1927
 • Frankrike, Italia og Danmark 1929
 • Tyskland, Sveits og Italia 1935

Stillinger, medlemskap og verv

 • Styremedlem Oslo Arkitektforening og Norske Arkitekters Landsforbund
 • flittig benyttet som tillitsmann i diverse komiteer og som jurymedlem ved arkitektkonkurranser

Priser, premier og utmerkelser

 • Aker kommunes pris for villa for tannlege Arne Hole, Ogmunds vei 16 (1938)

Utførte arbeider

 • Alle utført sammen med Mads Wiel Gedde. I Oslo når ikke annet er nevnt
 • Hytte for Landbruksdepartementet, Sikkilsdalen (1933)
 • Åneby hovedgård, Nittedal (1934)
 • Forretningsgård, Kristian Augusts gt. 19 (1939) sammen med Einar Gundersen
 • Brandbu Meieri (1940)
 • Skogstue for Det Norske Skogselskap (1946)
 • Administrasjonsbygning, Lillestrøm
 • Boliger: Villa for tannlege Arne Hole, Ogmunds vei 16
 • "Svenskehus" for Nasjonalhjelpen, Narvik (1940 og 1948) sammen med Gunnar øvergaard Jørgen
 • Boligområdet Etterstad (1947–51)
 • Søsterboliger for Røde Kors, Frederik Stangs gt. 25 (1946–51)
 • Boligblokker, Maridalsvn. 207 og 213 (1947)
 • Betjeningsboliger, Ullevål sykehus (1952)
 • Boligblokker Sars gt. 37–39, Monrads gt. 22–26, Finnmarkgt. 40–48 (1953–54)
 • Boligblokker Telavåggt. 2–8 (1953)
 • Boligblokk Industrigt. 42 (1954–56)
 • Søsterboliger for Oslo Sanitetsforening, Bergstien 5 (1962)
 • Kirker: Notodden (1932–38) etter 1. premie i konkurranse
 • Lillestrøm (1933–35)
 • Jar i Bærum (1958–61) etter 1. premie i konkurranse 1938 sammen med Peer Qvam
 • Sykehus: Stokmarknes
 • Kongsvinger (1954)
 • Rana (1957)
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (1958)
 • Sanderud sinnssykeasyl
 • Aker
 • Orkdal
 • Mandal
 • Kristiansand nervehospital
 • Drammen
 • Røde Kors aldershjem, Oslo
 • Fabrikker: A/S Per Kure, Hasle, Oslo (1935 og 1945–49)
 • Tofte Cellulosefabrikk
 • Kongsberg Våpenfabrikk
 • Konkurranseprosjekter: 1. premie Tidens Tegns konkurranse om bebyggelse for en østlandsgård (1931)
 • Konkurranseprosjekter sammen med Mads Wiel Gedde: 3. premie galleribygning i Trondheim (1927) sammen med Johan Meyer jr.
 • Delt 1. premie Rikshospitalets nybygg, Oslo (1936) sammen med Knut Knutsen og reservelege Alfred Sundal
 • 2. premie Statens Hus, Narvik (1938)
 • Delt 3. premie Sandefjord rådhus (1940)
 • Én av fire like premier Regjeringsbygningen, Oslo (1940)

Eget forfatterskap

 • Vedlikehold av husa på landet, Oslo, 1939, Medforfatter av

Litteratur

 • Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De første ti kull 1910–19, Stavanger, [u.å.], s. 399
 • Hvem er hvem?, Oslo, 1948-1955
 • Studentene fra 1918, Oslo, 1950, s. 277
 • Norske hus, Oslo, 1950, s. 378 (ill.)
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1925–45, Oslo, [u.å.], register s. 372 (ill.)
 • Oslo gårdkalender, nybygg 1945–55, Oslo, [u.å.], register s. 133 og 134 (ill.)
 • i Dagbladet, 12.03.1958, nekrologer
 • Aftenposten, 12.03.1958
 • Morgenbladet, 13.03.1958
 • Vårt Land, 13.03.1958
 • Nationen, 13.03.1958
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok, Sarpsborg, 1963, s. 351, registerbind
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966, s. 104, 150, 190, 193, 257 og 304
 • Pedersen, B. S., i Akersgaten, Oslo, 1967, register s. 282 (ill.)
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 266 og 268
 • Hals, H., Lillestrøms historie, Lillestrøm, 1978, bind 2, s. 138 og 142–44 (ill.)
 • Byggekunst, 1925, s. 102–03
 • Byggekunst, 1927, s. 80, 179–88 (ill.)
 • Byggekunst, 1931, s. 176
 • Byggekunst, 1932, s. 174–79 (ill.) bilag s. 48
 • Byggekunst, 1933, s. 160 (ill.)
 • Byggekunst, 1934, s. 104 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 244–47 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s. 135–62 (ill.)
 • Byggekunst, 1938, s. 63–68 (ill.), 208–11 (ill.)
 • Byggekunst, 1939, s. 32, 116–20 (ill.)
 • Byggekunst, 1940, s. 34–44 (ill.), 146–51 (ill.), 176 (ill.) og bilag s. 33
 • Byggekunst, 1941, s. 30–32 (ill.)
 • Byggekunst, 1946, s. 64 (ill.)
 • Byggekunst, 1947, tillegg s. 16 (ill.)
 • Byggekunst, 1948, s. 4–5 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 168–70 (ill.)
 • Byggekunst, 1952, s. 260–62 (ill.)
 • Byggekunst, 1953, s. 102–04 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, s. 79–84 (ill.), 174–75, 190__-;91
 • Byggekunst, 1955, s. 130–32 (ill.)
 • Byggekunst, 1956, s. 156
 • Byggekunst, 1958, s. 108–12 (ill.)
 • Byggekunst, 1962, s. 79 (ill.)

Faktaboks

Dagfinn Morseth