Faktaboks

Esben Poulsson
Født
12. mars 1907, Stockholm
Død
11. januar 1974, Asker

P. var ansatt i Akers reguleringsvesen 1930–32. Han arbeidet hos faren Magnus P. 1930–31 og 1932–36, og var hans kompanjong 1936–44. Han hadde egen arkitektpraksis i Oslo fra 1944. Under 2. verdenskrig var han også medarbeider i Brente Steders Regulering.

P.s arbeider røper en solid formfølelse uttrykt gjennom forholdsvis tradisjonelle former. Særlig tydelig er dette i eneboligene fra 1930-årene, som bare i liten grad er preget av samtidens vanlige internasjonale funksjonalisme. Hans arbeid med detaljene og nasjonale elementer kommer godt fram i den store sportshytta Danebu i Aurdal (1947), norsk ungdoms gave til Danmark etter 2. verdenskrig. Det er et anlegg med tre fløyer satt sammen av flere mindre bygningsvolumer med tydelige røtter i norsk byggeskikk. Hans industribygg har en mer nøktern utforming og er i større grad preget av samtidens funksjonalistiske arkitekturideer. Det samme kan sies om de tre høyblokkene i Tonsenhagen boliglag (1959) hvor det ble benyttet glideforskalling som ble trukket oppover etter hvert som veggene ble støpt. I sitt arbeid med kulturminner gjennom tilsynskomiteen for Nidaros domkirke og i Fortidsminneforeningen gav han vanligvis mer uttrykk for personlig arkitektonisk skjønn enn hensyn til historiske forutsetninger.

Familierelasjoner

Sønn av

Gift med

 • Oslo, 1939 med Ingeborg Wille (f. 1909)

Utdannelse

 • Examen artium 1925
 • Norges Tekniske Høyskole arkitektavdelingen fra 1926, eksamen 1930

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Schirmers legat 1937
 • Glosimodts legat 1946
 • Studiereiser til England 1934
 • Danmark, Nederland og Frankrike 1937
 • Italia 1938
 • Sveits 1939
 • USA 1947

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem valgkomiteen Oslo Arkitektforening 1940–41 og 1947–49, formann Oslo Arkitektforening 1953 og 1954
 • medlem og senere formann i tilsynskomiteen for Nidaros domkirke
 • medlem Foreningen til Norske Fortidsminners Bevaring

Utførte arbeider

 • Utvidelse Grav skole, Bærum (1930-årene)
 • Sportshytte Danebu med møbler og innredning, Aurdal (1947–50) etter 1. premie i Norske Arkitekters Landsforbunds konkurranse 1947
 • Statsrealskole og landsgymnas, Bø i Telemark, etter beste premie i engere konkurranse 1950
 • Boligblokker, Tonsenhagen boliglag 7, 8 og 9, Kristine Bonnevies vei 2, 4, 6, Oslo (1959)
 • Boligområde ved Norsk Jernverk, Mo i Rana
 • Reguleringsplan og herredshus, Fauske
 • Forretningsgård for fru Blikstad, Lysaker, Bærum
 • Hovedbygning, Bolstad gård, Setskog, Aurskog-Høland.Eneboliger
 • Egen bolig, Langodden, Snarøya, Bærum (1935)
 • Nesøya, Asker (1935–45)
 • Lønnhaugen allé 5, Oslo (1937)
 • Dalsnaret, Ljan, Oslo (ca. 1948)
 • Norderhov, Ringerike (ca. 1952)
 • Sophus Lies gt. 5, Oslo (1960, nybygg tilpasset eldre villa av Magnus P.)
 • Volvat terrasse 16, Oslo
 • Eneboliger sammen med Magnus Poulsson: En tomannsbolig og ni eneboliger, Solbakken, Skøyen, Oslo bl.a. Astrids v. 8 og 10 (1932–35)
 • Bregnevn. 27, Oslo (1932)
 • For Sophie Sundt, Stabekk, Bærum (1933)
 • Strømtangvn. 1, Snarøya, Bærum (1934)
 • Industribygninger: Margarinfabrikk, Norenberg & Co, Lørenvn. 48 (1938)
 • Margarinfabrikk, Maarud gård, Sør-Odal (ca. 1938)
 • Sagbygning og gulvbordfabrikk, Norsk Impregneringskompani, Larvik (1940–41 og 1946–47)
 • Fabrikk og verkstedbygning, Granfoss Brug Ltd. A/S, Lysaker, Bærum (1946–47)
 • To lagerbygninger, Norsk Eternitfabrikk, Slemmestad, Hurum (ca. 1948)
 • Kontorbygning for A/S Borgestad, Skien
 • Reguleringsplan, gårdsanlegg, funksjonær- og arbeiderboliger, kontorbygning m.m. for Bindalsbruket
 • Reguleringsplan for Nordland Portland Cementfabrikk
 • Kirker: Dombås (1931) sammen med Magnus P.
 • Nyinnredning, Sarpsborg (1957–58)
 • Havøysund, Måsøy (1961)
 • Ålvik, Kvam (1962)
 • Tana (1964)
 • Restaurering, Balke, Ø. Toten (1966–67)
 • Prosjekter: Tryvannstårnet (1932), 3. premie utvidelse av Stortingsbygningen (1949)
 • En av seks innstilte typehusutkast i konkurransen "Huset som vokser" (1950)
 • En del større og mindre restaureringsarbeider o.l., se Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Aarsberetning

Eget forfatterskap

 • Pedersen, A., Poulsson, Esben, Gjennom 27 stater i USA. Opptegnelser fra en studietur til USA høsten 1947, Byggekunst, 1948, s. 119–32, 139–48, Sammen med
 • Min far Magnus Poulsson, Byggekunst, 1958, s. 199–201

Litteratur

 • Hvem er hvem?, Oslo, 1942-1973
 • Studentene fra 1925, Oslo, 1950, s. 278
 • Amundsen, O. Delphin (Red.), Vi fra Norges Tekniske Høyskole. De neste ti kullene, Oslo, 1950, s. 252–53
 • Eliassen, G., Norske hus, Oslo, 1950, s. 343, 402 (ill.), m.fl.
 • Arbeiderbladet, 11.03.1957
 • Nationen, 12.03.1957
 • Christie, H., Christie, S., Østfold. Norges kirker, Oslo, 1959, bd. 2, s. 215
 • Oslo Byleksikon, Oslo, 1966
 • Pedersen, B. S., Akersgaten, Oslo, 1967, 165–66 (ill.), m.fl.
 • Muri, S., Norske kyrkjer, Oslo, 1971, register s. 270
 • Heiberg, B., i Arkitektnytt, 1974, s. 21–22 (ill.)
 • Engh, P. H., Gunnarsjaa, A., Oslo. En arkitektguide, Oslo, 1984, s. 232
 • Hofflund, P. D., Nyquist, J., Oslo gårdkalender. Nybygg 1925–45, Oslo, register s. 200 (ill.)
 • Byggekunst, 1932, s. 20 (ill.), tillegg s. 6
 • Byggekunst, 1934, s. 170–73 (ill.)
 • Byggekunst, 1935, s. 230–33 (ill.)
 • Byggekunst, 1936, s.224–25 (ill.)
 • Byggekunst, 1937, tillegg s. 38, 41
 • Byggekunst, 1938, s. 175, 187 (ill.), tillegg s. 6
 • Byggekunst, 1940, tillegg s. 2, 29
 • Byggekunst, 1941, tillegg s. 2
 • Byggekunst, 1943, s. 8
 • Byggekunst, 1947, s. 116–17 (ill.)
 • Byggekunst, 1949, s. 41–45, 176–77, 188–89, 210 (ill.), tillegg s. 38
 • Byggekunst, 1950, s. 12, 72–73 (ill.), tillegg s. 33
 • Byggekunst, 1951, s. 94–105 (ill.), tillegg s. 41, 44
 • Byggekunst, 1953, s. 20–21 (ill.)
 • Byggekunst, 1954, tillegg s. 14
 • Byggekunst, 1956, s. 38, 163 (ill.)
 • Byggekunst, 1959, s. 175–79 (ill.)
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s. 361
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok register bd., Sarpsborg, 1966-1967, s. 136, 259, 261, 275
 • Foreningen til Norske Fortidsminners Bevarings Årbok register bd., Sarpsborg, 1968, s. 178

Faktaboks

Esben Poulsson