Faktaboks

Hans Leganger Reusch
Reusch, Hans Leganger
Født
22. april 1800, Stusvik i Tysnes
Død
14. juli 1854, Bergen

Fra omegnen av Dresden. Hans Leganger Reusch. Digitalt Museum

Nasjonalmuseet.

Allerede i 1826 hadde R. avertert undervisning i tegning og skriving i Bergenspressen. Denne virksomheten gjenopptok han da han vendte tilbake etter endt utdannelse i 1830. Miljøet og markedet i Bergen var ikke stort nok til å livnære folk som ville leve av kunsten alene, og R. oppgav en profesjonell kunstnerkarrière til fordel for undervisning av forskjellig slag. Hovedinntekten sin fikk han fra driften av Det Andersonske Institutt som var en handelsskole for det bergenske borgerskapets sønner. Sammen med en kompanjong overtok han dette i 1833 og drev det til sin død i 1854. I 1834 ble R. tilsatt som lærer ved den gjenåpnede tegneskolen til Det Nyttige Selskab. Han engasjerte seg dessuten sterkt i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter i Bergen. Hans tidligere elevforhold til J. C. Dahl var med på å gjøre ham til et sentralt bindeledd i forberedelsene til stiftelsen av Bergens Kunstforening, og i 1838 ble han en av foreningens stiftere. Han var også en av de ledende kreftene i Bergens Haandverkerforening, og han hørte til grunnleggerne av Det Norske Teater i Bergen i 1849.

Til tross for sitt borgerlige læreryrke oppgav ikke R. helt sin malervirksomhet. I 1831 var han initiativtager og arrangør for den første større kunstutstillingen i Bergen med arbeider av bl.a. K. Baade, J. Calmeyer, J. Gørbitz og Th. Fearnley foruten av ham selv. Noen stor produksjon av bilder hadde imidlertid R. ikke. For det meste dreide det seg om oljemalerier av norske og tyske landskaper. Særlig malte han bilder fra kysten. Landskapsbildene viser stor innflytelse fra J. C. Dahl, men med noe større preg av den eldre prospekttradisjonen. En del bilder viser dessuten trekk fra C. W. Eckersbergs maleri med lysere toner og forholdsvis upretensiøse motiver. R. har ellers etterlatt en del tegninger og laveringer med forskjellige motiver, men også blant disse dominerer landskapene. Her viser han klar tilknytning til prospektmaleriet med dets oversiktlighet og detaljrealisme. R.s portretter er oftest tidstypiske borgerportretter, helst brystbilder i en tørr, gråbrun tone med større vekt på detaljtrohet enn på karakteristikk.

Familierelasjoner

Sønn av

 • David Frederik Orning Reusch, kaptein, overtollbetjent
 • Anna Christine Blixencrone Leganger

Gift med

 • Bergen, 1854 med Anna Sophie Lootz, maler (1820 - 1879)

Utdannelse

 • Besøk ved Kunstakademiet i København i perioden 1825–28
 • Elev hos J. C. Dahl i Dresden fra august 1829 til april 1830

Stillinger, medlemskap og verv

 • Lærer Det Nyttige Selskabs Tegneskole fra 1834
 • direksjonsmedlem Bergens Kunstforening 1839–54, formann 1840-41
 • formann og direksjonsmedlem Bergen Haandverkerfor. 1848-50 og 1852–54

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Historisk museum, Bergen
 • Teatermuseet, Bergen

Illustrasjonsarbeider

 • G. C. C. W. Prahl: Norges National Dragter, Bergen 1828–35, hefte 6

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Charlottenborgutstillingen, København, 1828
 • Det Dramatiske Selskab, Bergen, 1831
 • Bergens Kunstforening, 1855
 • Bergens Kunstforening, 1959
 • Bergens Kunstforening, 1966
 • Bergens Kunstforening, 1980
 • Portrettutstilling, Oslo Kunstforening, 1931
 • Dahls Dresden, Nasjonalgalleriet, Oslo, 1980

Portretter

 • Tre selvportrett (alle usignerte, Bergen Billedgalleri)
 • Selvportrett (Teatermuseum, Bergen)

Litteratur

 • Bergens Adressecontoirs Efterretninger, 1826, nr. 99
 • Bergens Adressecontoirs Efterretninger, 1830, nr. 99
 • Bergens Adressecontoirs Efterretninger, 1831, nr. 43
 • Bergens Stiftstidende, 1840, nr. 68
 • Bergens Stiftstidende, 1854, nr. 60
 • Bergenske Blade, 15.03.1854
 • Bergensposten, 30.08.1859
 • Huitfeldt Kaas, H. J., Anker, C. J., Katalog over malede Portræter i Norge, (Kristiania, 1884-1886, s. 11, 13, 15, 21, 23, 51, 67, 76, 86, 98, 111, 114, 121, 124, 142, 147, 149
 • Bøgh, J., Bergens Kunstforening i 50 Aar, Bergen, 1888, s. 68, 72, 77, 78, 114
 • Vidar, (Kristiania, 1888, s. 532
 • Aubert, A., Professor Dahl, (Kristiania, 1893, s. 312, 314, 345, 379, 407–08
 • Aubert, A., Den nordiske Naturfølelse og Professor Dahl, (Kristiania, 1894, s. 150
 • Ross, I., Kaptein Georg Prahl 1798–1883, Bergen, 1896, s. 27
 • Weilbachs Kunstnerleksikon, København, 1897, bd. 2, s. 607
 • Thiis, J., Norske malere og billedhuggere, Bergen, 1904, bd. 1, s. 62
 • Hertzberg, N., Fra min barndom og ungdoms tid, (Kristiania, 1909, s. 52
 • Jessen, P., Bergensk Hverdagsliv i Femti og Sexti Aarene, (Kristiania, 1910, s. 23, 26
 • Schnitler, C. W., Slegten fra 1814, (Kristiania, 1911, s. 335, 381
 • Wiesener, A. M., Schnitler, C. W., Bergenske malte portretter, Bergens Museum Aarbok, 1912, nr. 2,s. 16, katalog nr. 29, 31, 38, 39, 41, 55, 84, 101, 105, 106, 107, 139, 213, 476, 481, 493, 494, 543, 567
 • Bergen 1814–1914, Bergen, 1915-1919, bd. 2, s. 498–99, 502, 558, 610, 679, 745, 747, bd. 3, s. 263, 268, 272
 • Norges kunst, (Kristiania, 1914, s. 8, 19, katalog Jubileumsutstilling
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum årbok, 1918-1925, s. 46
 • Wiesener, A. M., Det Nyttige Selskab 1774 - 18. oktober 1924, Bergen, 1924, s. 34
 • Grønvold, M., Fra Ulriken til Alperne, (Kristiania, 1924, s. 41, 166
 • Salmonsens Konversationsleksikon, København, 1926, bd. 20, s. 73
 • Willoch, S., Maleren Thomas Fearnley, Oslo, 1932, s. 39, 40, 56, 271
 • Kloster, R., Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen, 1938, register (ill.)
 • Fra Bellingssalen til Ole Bulls Plass, Bergens Haandværks- og Industriforening gjennom 100 år, Bergen, 1945, s. 27, 33, 42, 43, 143
 • Østby, L., Alsvik, H., Norges billedkunst i det 19. og 20. århundre, Oslo, 1951, bd. 1, s. 104–05
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 403–04
 • Ebbing, N., Prahls litografiske arbeider, Oslo, 1959, s. 9, 21
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 70, 352, 371
 • Østby, L., Med kunstnarauge, Oslo, 1969, register (ill.)
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 123, 239
 • Ebbing, N., Fra sabel til plog, Kapt. G. C. C. W. Prahls liv og virke, Frå Fjon til Fusa, 1975, s. 27, 39, årbok for Nord- og Midhordland Sogelag
 • Dahls Dresden, Oslo, 1980, s. 125, katalog Nasjonalgalleriet
 • Dreyer, A., "En af disse saare nyttige mænd ...", Kunstmaler Johan Ludvig Losting 1810–1876, Bergen, 1982, s. 17, 19, 24, 25, 44, 109, 122, 129, 132

Arkivalia

 • Universitetsbiblioteket, Bergen, 1850, manuskript saml.: bryllupsdikt fra A. Askevold, attribuert R.
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 05.12.1853, brevsaml.: 1. brev fra R. til J. Friele
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 1846-1854, 22 brev til R. fra J. C. Dahl
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 18.12.1850, 1. brev til R. fra K. Bergslien
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 07.05.1852, 2 brev til R. fra K. Baade
 • Universitetsbiblioteket, Oslo, 03.08.1853, 2 brev til R. fra K. Baade
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv