S. debuterte på Høstutstillingen i 1929 med grafikk. Hans raderinger fra 20- og 30-årene er som regel byskildringer fra Oslo, Paris og London, mens han de senere år arbeidet mest med landskapsmotiver i tresnitt. S. er imidlertid først og fremst kjent som Valdres-maleren, med landskaper og gårdsmotiver, bl.a. en rekke interiører fra de gamle stuene på Valdres Folkemuseum. En del av hans etterlatte arbeider er gitt folkemuseet som gave. S. malte også en rekke portretter, deriblant mange barneportretter. Hans bilder er naturalistiske, ofte malt med en impresjonistisk bruk av til dels friske farger, og utendørsmotivene viser en utpreget naturfølelse. Vinterbilder malte han så å si ikke, men foretrakk den grønne årstid. S. arbeidet dessuten som treskjærer og har laget utsmykninger til bl.a. Skrautvål kirke i Valdres.