Faktaboks

Ralph Aulie Styker
Født
25. juni 1906, Canada
Død
14. mars 1979, Fagernes

S. debuterte på Høstutstillingen i 1929 med grafikk. Hans raderinger fra 20- og 30-årene er som regel byskildringer fra Oslo, Paris og London, mens han de senere år arbeidet mest med landskapsmotiver i tresnitt. S. er imidlertid først og fremst kjent som Valdres-maleren, med landskaper og gårdsmotiver, bl.a. en rekke interiører fra de gamle stuene på Valdres Folkemuseum. En del av hans etterlatte arbeider er gitt folkemuseet som gave. S. malte også en rekke portretter, deriblant mange barneportretter. Hans bilder er naturalistiske, ofte malt med en impresjonistisk bruk av til dels friske farger, og utendørsmotivene viser en utpreget naturfølelse. Vinterbilder malte han så å si ikke, men foretrakk den grønne årstid. S. arbeidet dessuten som treskjærer og har laget utsmykninger til bl.a. Skrautvål kirke i Valdres.

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania omkring 1920 og under Olaf Willums 1925
 • Statens Kunstakademi, Oslo under Axel Revold og Halfdan Strøm 1925-29, 1930 (oktober-nov.), 1932-34
 • The Slade School of Fine Arts, London
 • Académie Moderne, Paris 1936

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Studiereiser i Danmark og Tyskland
 • Studieopphold i London og Paris (1936)

Stillinger, medlemskap og verv

 • Medlem Foreningen Norske Grafikere

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrett av dosent Ragnar K. Gunnarson Asting, Universitetet i Oslo (olje 1937)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Oslo Bymuseum
 • Valdres Folkemuseum
 • Oslo kommunes kunstsamlinger

Utstillinger

Separatutstillinger

 • Oslo Kunstforening, 1938
 • Nyhus-gården, Fagernes, 1959
 • Valdres Kunstforening, 1979
 • Valdres Folkemuseum, 1982-05

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1929
 • Høstutstillingen, 1933
 • Norske grafikere, Drammens Kunstforening, 1929
 • Bianco e Nero, Artisti Grafici Norvegesi, Roma, 1937
 • Norske grafikere 50 års jub.utst., Kunstnernes Hus, Oslo, 1969
 • Norske grafikere 50 års jub.utst., Stavanger Kunstgalleri, 1969

Litteratur

 • Willoch, S., i Aftenposten, 09.06.1938
 • Kunst og Kultur, 1939, s. 56
 • Sinding Larsen, K., Norsk grafikk i det tyvende århundre, Oslo, 1941, s. 54 (ill.) 80, 105
 • Norske grafikere, Oslo, 1956, s. 76 (ill.)
 • Norske portretter, Videnskapsmenn, Oslo, 1965, s. 334
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867-1967, Drammen, 1967, s. 178
 • Valdres, 10.12.1959
 • Eklund, T., i Arbeiderbladet, 15.03.1975, (ill.)
 • Eklund, T., i Valdres, 30.03.1979, (ill.)
 • Eklund, T., Paus, A., i Valdres, 14.05.1982, (ill.)