Faktaboks

Johannes Kløften
Født
11. februar 1876, Kløften gård i Heddal
Død
26. april 1952, Oslo

K. arbeidet til å begynne med som tømrer og snekker. Våren 1898 ble han ansatt ved arkitekt Holger Sinding-Larsens kontor, hvor han arbeidet i ca. 3 år. Somrene 1901 - 03 utførte K. en rekke oppmålingsoppdrag for Fortidsminneforeningen, bl.a. i Lom kirke. I 1904 reiste han til København, og fra 1906 var han ansatt hos arkitekt Hack Kampmann og beskjeftiget med oppførelsen av Ny Carlsberg Glyptoteks bygning i København. Han var også medarbeider ved byggingen av Landsbanken samme sted. K. kom tilbake til Norge først i 1914. Etter å ha deltatt i nøytralitetsvakten ble han ansatt på byarkitektens kontor i Kristiania Her traff han arkitekt Bredo H. Berntsen som han gikk i kompaniskap med under navnet Bredo H. Berntsen & Johannes Kløften.

K.s første kjente arbeid er på Brekke gård i Heddal, hvor også eldre bygninger ble modernisert i samme frodige sveitserstil som den nye hovedbygningen. I de senere gårdene som Nesseter på Nesøya i Asker merkes Schirmers innflytelse fra ekskursjonene i Gudbrandsdalen. K. tegnet her et helt gårdsanlegg i eldre norsk barokk/rokokko-tømmerromantikk. Tømmeret ble hentet helt fra Gudbrandsdalen. K.s arbeider i Oslo havn sammen med B. Berntsen er funksjonalistiske i hovedtrekkene, men ekspedisjonsbygningen til Den norske Amerikalinje har i fasaden også nøkterne klassisistiske trekk. K. var også engasjert i restaureringsarbeider av kirkeinteriører.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Anund Johannesen Kløften, gårdbruker, snekker (f. 1845)
 • Margit Torstensdatter Bakhhul (f. 1850)

Gift med

 • Astrid Nordmann

Utdannelse

 • Snekkerlære
 • Den tekniske aftenskole, Skien 1893 - 96
 • Den kgl. Tegneskole 1896 - 98, samme sted aftenskolen i håndverks- og bygningsklassen 1898 - 1900

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Stipend fra Den kgl. Tegneskole 1897
 • Statens reisestipend 1908 til studiereise til Italia og Spania 1910
 • Deltagelse i H. M. Schirmers studiereiser til Gudbrandsdalen

Utførte arbeider

 • Salongmøblement, 1. premie ved Kristiania Håndverks- og Industriforeningens 2. trekning (1903)
 • To gårder i Heddal hvorav en er Brekke gård (ca. 1901 - 10)
 • Orgelfasade, Heddal kirke (1912 - 19)
 • Restaurering av Torpa kirke (1912 - 13)
 • Utvidelse av Veldre kirke (1914)
 • Tilpassing og utvidelse av det gamle orgelprospektet til et nytt orgel i Vang kirke i Hedmark (1914 - 16)
 • Nesseter gård, Odden 19, Nesøya i Asker for banksjef Kolberg (1922)
 • Gyssestad gård i Bærum for Schlytter (1920-årene)
 • Tovsrudli gård i Heddal (1945)
 • Sammen med B. Berntsen i Oslo: ekspedisjons- og lagerbygning for Den norske Amerikalinje på Utstikker I, Oslo havn (1923 - 25, revet 1980)
 • Silo og lager for Bjølsen Valsemølle A/S, Sandakervn. 60 - 62 (1924)
 • Verksted, lager, transformator og garasje for Oslo kommunes lysverker, Kingos gt. 10 c (1926 - 31)
 • Leiegård Bjerregaards gt. 29 (1930)
 • Oslo kommunale fiskehall på Vippetangen, Akershusstranda 1 (1932- 33)
 • Prosjekter: Restaureringsplan for Jostedalen kirke
 • Restaureringsplan for Lom kirke; 1. premie i konkurranse om ny skole ved Justisplassen i Kristiania (1923), sammen med B. Berntsen

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1901-1902
 • Høstutstillingen, 1904

Eget forfatterskap

 • Indberetning fra expeditionen til Hallingdal sommeren 1900, Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings Aarsberetning 1900, s. 96–101

Litteratur

 • Teknisk Ukebladt, 1908, arkitektafdelingen s. 32
 • Kunst og Kultur, 1923, s. 259
 • Nyquist, J., Hoflund, P.D., Oslo gårdkalender, nybygg 1925-1945, Oslo, [u.å.], s. 46
 • Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevarings årbok register bd., Sarpsborg, 1963, s. 338
 • Fremtid for fortiden, utg. av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring Oslo-avd., 1977, nr. 3, s. 4, 6
 • Byggekunst, 1923, s. 160
 • Byggekunst, 1932, tillegg s. 27
 • Byggekunst, 1933, tillegg s. 46