Ø. lærte rosemaling av Hans O. Glittenberg (1788-1873) under dennes opphold i Grungedal og Vågslid 1853, muligens også ved hans første virke der 1847-48. Ø.s maling er kjent først og fremst fra kistedekor utført i Vinje og Røldal i tida 1855-61. Ei kiste merket "Tarjer Tjøstovsdatter. Malet i Aaret 1858" (privat eie) har abstrakte og realistiske blomsterformer buktet over og under hverandre i en asymmetrisk komposisjon som dekker halvparten av fronten, og som med små variasjoner gjentas speilvendt i den andre halvdelen. Lokket er prydet på tilsvarende måte. Komposisjonen har de samme grunnelementer som i Glittenbergs kistedekor, men utførelsen er preget av slankere, mer elegante roseformer, og lysere, mer avstemte farger. Ø. levde hele tiden i svært små kår, og utvandret til Amerika i 1861.