Faktaboks

Tor Sveinson Øykjelid
Eikjelid, Tor Sveinson; Vaagslid, Tor Sveinson
Født
12. juni 1825, Vågslid, Vinje

Ø. lærte rosemaling av Hans O. Glittenberg (1788-1873) under dennes opphold i Grungedal og Vågslid 1853, muligens også ved hans første virke der 1847-48. Ø.s maling er kjent først og fremst fra kistedekor utført i Vinje og Røldal i tida 1855-61. Ei kiste merket "Tarjer Tjøstovsdatter. Malet i Aaret 1858" (privat eie) har abstrakte og realistiske blomsterformer buktet over og under hverandre i en asymmetrisk komposisjon som dekker halvparten av fronten, og som med små variasjoner gjentas speilvendt i den andre halvdelen. Lokket er prydet på tilsvarende måte. Komposisjonen har de samme grunnelementer som i Glittenbergs kistedekor, men utførelsen er preget av slankere, mer elegante roseformer, og lysere, mer avstemte farger. Ø. levde hele tiden i svært små kår, og utvandret til Amerika i 1861.

Familierelasjoner

Sønn av

  • Svein Olavson
  • Hæge Torsdotter

Gift med

  • 1859 med Kirsti Gunnarsdotter Kvile

Litteratur

  • Meyer, J., Telemark. Fortids kunst i Norges bygder, (Kristiania, 1922, bd. 6, s. 42, 48, pl. XVI, XVII
  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1955, bd. 2, s. 158-68 (ill.)
  • Vesaas, ø., Rosemaaling i Telemark, Oslo, 1957, bd. 3, register s. 214
  • Berge, R., Vinje og Rauland, (Skien, 1973, bd. 2, s. 624
  • Ellingsgard, N., Norsk rosemåling, Oslo, 1981, s. 150, 156 (ill.)