Faktaboks

Halvor Asbjørnson Teigen
Født
30. mai 1818, Rauland
Død
17. desember 1910, Vinje

Oppvokst i trange økonomiske kår som husmannssønn, forsøkte T. tidlig å livberge seg som rosemaler ved siden av sitt virke som husmann. Han gikk i lære hos Jon Torbjørnsen fra Tinn, men reiste snart rundt på egen hånd og malte for folk i Setesdal, Hardanger og Vest-Telemark. I sine første arbeider var han særlig påvirket av Bjørn Bjaalid fra Vinje, og videreførte hans rytmiske og grasiøse stil i sine dekorasjoner, men uten å flette inn figurscener slik Bjaalid ofte gjorde. Ei kiste merket "Aasne Halvors Datter Muggedahl...1846" (Lårdal bygdemuseum, Tokke) er typisk for T.s stil. Flatene er dekket av et vell av abstraherte blomsterformer som med sine lange, slanke og elegant svungne stenger slynges over og under hverandre, slik at det for rosemalingen i Telemark så typiske sentralmotivet med utgangspunkt i en dominerende C-form, her tones kraftig ned. Av forskjellige grunner, men kanskje særlig som følge av stadig sviktende etterspørsel, forsøkte T. seg som treskjærer fra omkring 1850. Han gikk i lære ved John Edmond de Conincks (1817-74) treskjærerskole i Christiania og dekorerte en rekke tiner, krus, skjeer, knivskaft osv. Skurden bærer preg av skolen og tidens stilutvikling bort fra den djerve, frodige akantusskurden mot større vekt på elegant utformet, detaljrik ornamentikk holdt i lavt relieff, og kan i noen grad sees som en parallell til T.s rosemaling.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Hæge Hæge Sveinsdotter
 • Asbjørn Halvorson Juvstaul (1779 - 1859)

Gift med

 • 1847 med Saave Eilivsdotter Kleivmork

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Lårdal bygdemuseum, Tokke

Litteratur

 • Fortids kunst i Norges bygder. Telemark, 1922, bd. 6, s. 48
 • Norsk allkunnebok, 1948, bd. 1, spalte 533
 • Norsk folkekunst, 1953, s. 67, 87 (ill.)
 • Rosemaaling i Telemark, 1954-1957, bd. 1–3, register bd. 3 (ill.)
 • Vinje og Rauland, 1973, bd. 3, s. 160, 392–97
 • Norsk rosemåling, 1981, s. 57, 155, 157 (ill.), 168–69
 • Norges kunsthistorie, 1982, bd. 3, s. 416, 423