M. var den første nordmann som tok diplomeksamen i gemmologi ved Chelsea Polytechnic, London, med Fellow Membership of Gemmological Association of Great Britain. Han stiftet i 1950 sammen med gullsmed Gunnar Sunde og grosserer Hans Myhre Norges Gemmologiske Selskap. Fra 1951 ble M. medlem av firmaet Einar Modahl A/S, Oslo, og i 1955 etablerte han sitt eget verksted i Oslo. Kombinasjonen gullsmed og gemmolog har hele tiden satt sitt helt bestemte preg på M.s kunstneriske produksjon. Han utførte en lang rekke personlige smykker der smykkestenenes form og farge var bestemmende for utformingen. Han brukte helst uvanlige mineraler, både norske og utenlandske, i naturlige krystallformer eller i spesiell slipning for hvert enkelt smykke. Hans former er ofte dristige og innfatningen spiller alltid på karakteren i stenenes struktur og farge. På dette området var M. en foregangsmann.