Faktaboks

Arnold Thornam
Thornam, Gustav Arnold Beck-Friis
Født
17. august 1877, København
Død
24. juli 1964, Oslo

T.s livshistorie, hans tragiske skjebne som kunstner og hans syn på sin egen kunst fremgår av hans mange forgjeves søknader om Statens stipend fra 1903 til 1928. I 1903 skrev Chr. Krohg i en anbefalingsskrivelse: "Hr. Thornams Begavelse er efter min Mening af den Art, at han gaar sin Berømmelse imøde". T. nevnte alt i 1908 sine anlegg for dekorativ stilkunst og kom stadig tilbake til ønsket om å utdanne seg i freskoteknikk. Han var imidlertid bittert klar over at hans personlige kunstsyn stod utenfor alle tidens retninger. T. ville ikke bruke "tyske eller franske briller", sett med tidens autoriserte kunstoppfatning var han en avviker. Jappe Nilssen skrev i 1913 at for T. var ikke fargen det avgjørende, han var ikke maler i den eksklusive forstand som sine samtidige. Nilssen så ham som en kunstner med sjeldne betingelser for det dekorative og forslo at man gav ham en stor, høyreist kirke hvor han kunne dikte bildene inn ut fra sitt eget drømmende sinn. T. tilhørte en litterær, symbolistisk stilretning med hang til mystikk. En fremmedartet, nesten østerlandsk fantasi kom til uttrykk i en rekke fantasikomposisjoner som Regnbuen og Havfrue.

T. var en meget benyttet illustratør, og i en rekke bøker viser han sin sans for kulturhistorie. Sin tegnestil valgte han etter emnet, f.eks. i Chr. Gierløff: Tobakkens Krønike (1928). Spredt rundt i teksten som små vignetter fins her helt saklige, nitid utførte illustrasjoner. T. arbeidet som reklametegner ved Tiedemann. Tekster som taler til hans rike fantasiliv, har i særlig grad inspirert ham. For Brødrene Grimms Eventyr synes han i beskjeden målestokk å ha spilt samme rolle som Werenskiold overfor folkeeventyrene: for norske barn er T.s skikkelser blitt stående som de gyldige. Hans illustrasjoner til H. C. Andersens Eventyr, 1926/27 i strekklisjé, holder høy kvalitet. Den forfatter som synes å ha stått ham nærmest i lynne, er Gabriel Scott. I illustrasjonene til Det flyvende bord, 1905, får hans fantasi og humoristiske sans fritt spillerom. Et hovedverk er illustrasjonene til Scotts legende Det gyldne evangelium, 1927. T.s boksider har fin oppbygning, til dels omgir han tegningene med en ornamental ramme i jugendstil. Det hender likevel at trykkteknikken ikke yter tegningene full rettferdighet. Hans pennetegninger er tettet med skravering, ofte i ruter, noe som til dels utvikler seg til manér.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Lave Gustaf Beck-Friis
 • Juliane Marie Thornam

Gift med

 • 1904 med Ingrid Kathrine Garnæs

Utdannelse

 • Bergen tekniske skole eksamen 1895
 • selvlært som kunstner i Tyskland 1896-97 og Frankrike 1897-99

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Lite reisestipend til København 1908
 • Benneches legat 1924
 • Studiereiser i Tyskland, England, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, Sverige, Finland, Portugal og Algier
 • fottur gjennom Sør-Tyskland

Stillinger, medlemskap og verv

 • Kunstkritiker Dagbladet ca. 1900 og Verdens Gang 1910-11/12
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem styret og viseformann Bildende Kunstneres Landsforening ca. 1941-45
 • medlem Tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1946-48
 • Initiativtaker til nordiske kunstneres stipend til nordiske land

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Altertavle i Deset kapell, Østerdalen (1904)
 • Larkollen kapell, Østfold (1917)

Illustrasjonsarbeider

 • G. Scott: Det flyvende bord. Eventyr i syv afdelinger, Kristiania 1905
 • E. Aubert: Da bedstemor var ung. Udvalgte fortællinger, Kristiania 1910, 2 bd.
 • H. Wiers-Jenssen: Tante Mine fortæller-. Historier fra de gode gamle Dage, Kristiania 1910
 • Det var Juleaften. Fortælling, Kristiania 1911
 • M. Munthe: Saa leker vi litt!, Kristiania 1911
 • [R. Wiers-Jenssen]: Pettersens, Kristiania 1911
 • Niels Aalls erindringer fra 1814, Kristiania 1911
 • A. Graah Bolander: De syv eventyr, Kristiania 1912
 • A. Skramstad: Eventyr om skogens dyr, Kristiania 1914
 • E. Kræmmer: Cupido. Krøniker fra den lille By, Kristiania 1915
 • R. Normann: Den graa kat og den sorte, Kristiania 1916
 • J. Bergh: Den vidunderlige globus, Kristiania 1919
 • F. La Motte Fouqué: Udine, Kristiania 1919
 • H. Schønberg Erken: Tante Marie's kokebok, Kristiania 1922
 • Tante Julies Opskrifter, Kristiania 1922
 • H. Montrose Burr: Ved bålet, Kristiania 1923
 • Brødrene Grimm: Den djerve skredderen og andre eventyr, Kristiania 1923
 • H. Backer Fürst: Berget det blå, Oslo 1924
 • Brødrene Grimm: Tommeliten og andre eventyr, Oslo 1925
 • Den nye eventyrboken, Oslo 1925
 • H. C. Andersen: Eventyr, Oslo 1926-27, bd. 2
 • G. Scott: Det gyldne evangelium. Legende, Oslo 1927
 • C. Gierløff: Tobakkens krønike, Oslo 1928
 • Julens sanger, Oslo [1928]
 • Z. Topelius: Adalminas perle og andre eventyr, Oslo 1928
 • Aladdin og den vidunderlige lampe og andre eventyr av Tusen og én natt, Oslo 1929
 • Brødrene Grimm: Rødhette og andre eventyr, Oslo 1929
 • A. og O. Thalberg: Sagn og huldre-eventyr, Oslo [1929]
 • M. Twain: Tom Sawyers bedrifter, Oslo 1929
 • Hellig Olav og hans by fra 1030 til 1930, [Trondheim] 1930
 • A. og O. Thalberg: Lykkeskillingen, Oslo [1930]
 • M. Twain: Huck Finns bedrifter, Oslo 1930
 • T. Caspari: Fra Rauma til Rhinen, Oslo 1933
 • H. Wildenvey (red.): Fødselsdagsboken, Oslo [1933]
 • G. Scott: Sølvfaks som reiste ut i den vide verden, Oslo 1939
 • K. Bjørgen: Eld og blod, Oslo 1941
 • O. Heistein: Stumpen og Knerta, Oslo 1943. Medillustratør i S. Voss (red.): Barnenes bok, Kristiania 1914 og A. Austlid: Norsk lesebok, Oslo 1928-31, 1939-40
 • H. Wiers-Jenssen: På Bælgen, Jul i Norge, Kristiania 1911
 • O. Benneche: Hjemkomsten, Jul i Norge, Kristiania 1915
 • R. Fangen: Reisen, Julehelg, Oslo 1925
 • O. Lie Singdahlsen: Presten som ikke hadde Vorherre med sig, Julehelg, Oslo 1926
 • C. Kent: Kimærer, Julehelg, Oslo 1928
 • P. Gjesdahl: Svøpeskaftet, Julehelg, Oslo 1929
 • R. Fangen: Natur-paradiset, Julehelg, Oslo 1930

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1897
 • Høstutstillingen, 1899
 • Høstutstillingen, 1900
 • Høstutstillingen, 1902
 • Høstutstillingen, 1930-1933
 • Høstutstillingen, 1935-1936
 • Høstutstillingen, 1939
 • De unges utst., 1901
 • De unges utst., 1902
 • Juleutst., 1927
 • Den norske utst., 1934
 • Norsk bok-kunst, boktrykk, bokbind, 1934
 • Illustrasjon av bøker, 1940
 • Den illustrerte norske bok 1900-1950, 1950
 • Den illustrerte norske bok 1900-1950, 1950
 • Den illustrerte norske bok 1900-1950, 1950

Eget forfatterskap

 • Verdens Gang, 11.10.1910
 • Verdens Gang, 03.09.1911
 • Verdens Gang, 22.10.1911

Litteratur

 • Norske malere og billedhuggere, 1907, bd. 2, s. 410
 • i Urd, 1910, s. 211 (avb.)
 • Hvem er hvem?, 1930-1959
 • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 1939, bd. 33, s. 88
 • Vem är vem i Norden, 1941, s. 891
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1944, s. 261 (ill.)
 • Idékamp og stilskifte i norsk malerkunst 1900-1919, 1946, register
 • Norsk illustrasjonskunst 1850-1950, 1952, s. 165–69, pl. 38
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, 1956, s. 258, 263 (ill.)
 • Østfold. Norges kirker, 1959, register
 • Streiftog og glimt, 1960, s. 21
 • For den bildende kunst, 1963, s. 150
 • Kunst og Kultur register 1910-67, 1971, s. 135, 252
 • Kunst og Kultur, 1968, s. 234, 236, 240
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, 1972, bd. 18, spalte 863
 • De norske Matisse-elevene, 1972, register
 • Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveures, 1976, bd. 10, s. 166
 • Agder. Bygd og by i Norge, 1977, s. 207 (ill.)
 • Hedmark. Bygd og by i Norge, 1978, s. 363
 • Norsk malerkunst. Hovedlinjer gjennom 200 år, 1981, s. 248
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 1981, bd. 11, s. 617
 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv
 • Aftenposten, 03.04.1901
 • Aftenposten, 02.04.1902
 • Morgenbladet, 04.03.1913
 • Morgenbladet, 28.10.1913
 • Morgenbladet, 26.05.1915
 • Norske Intelligenssedler, 10.03.1913
 • Norske Intelligenssedler, 30.05.1915
 • i Dagbladet, 17.03.1913
 • i Dagbladet, 29.10.1913
 • i Dagbladet, 25.05.1915
 • Tidens Tegn, 26.10.1913, (ill.)
 • i Verdens Gang, 27.05.1915
 • Ørebl., 28.05.1915
 • i Social-Demokraten, 01.06.1915
 • Aftenposten, 25.11.1915
 • Aftenposten, 04.05.1916
 • Aftenposten, 10.05.1917
 • Aftenposten, 24.04.1924
 • i Dagbladet, 26.11.1915
 • i Dagbladet, 30.04.1916
 • i Dagbladet, 11.05.1917
 • i Dagbladet, 24.04.1924
 • Morgenbladet, 11.05.1917
 • Morgenbladet, 24.04.1924
 • Morgenbladet, 16.08.1937
 • Aftenposten, 17.08.1937