Faktaboks

Maja Refsum
Refsum, Thea Maria
Født
23. september 1897, Kristiania
Død
11. januar 1986, Oslo

Allerede i studietiden holdt R. sin første separatutstilling. Meget tidlig kom det karakteristiske ved hennes skapende arbeid til syne, et stort pågangsmot når det gjaldt å løse stadig nye arbeidsoppgaver og vilje til å gi seg i kast med ulike materialer. Fra tidlig i 20-årene utførte hun hoder og figurer i gips for støping i bronse, messing eller hugging i granitt. Hun laget også skulptur i kleberstein og skar i tre. R. arbeidet parallelt med portretter, kirkekunst, fontener og med barnefigurer, akter og grupper. Det synes som om hun tidlig fant sin form som senere har endret seg lite: en forenklet realisme der organiske former bygges opp av klare plan på en nøktern og saklig måte.

Den gamle norske treskjærerkunsten kan ha vært av betydning for R.s dekorative kirkekunst. I 1931 laget hun en polykrom altertavle i tre til Otterøy kirke. Den er skåret i kraftig relieff. Motivet, hyrdenes tilbedelse, er fremstilt i en enkel, fortellende stil, grupperingen av figurene er strengt geometrisk. Fargeskalaen er kraftig og enkel. Hun vendte flere ganger tilbake til treskulpturen, i 1950 da hun laget flere figurer til komplettering av et middelaldersk alterskap i Vevring kirke og i 1958 da hun laget et malt trerelieff til Årdal rådhus. Et av hennes hovedarbeider er altertavlen i Lillehammer kirke (1961). Den er skåret i afrikansk furu og malt i en dempet fargeskala. Kristus i Getsemane er her fremstilt med enkel kraft og stramme konturer. Interessen for farget skulptur førte imidlertid til eksperimenter med et annet materiale, glasert terrakotta. R. utviklet i løpet av 30-årene ved selvstudium, stor håndverksmessig dyktighet når det gjaldt de ulike tekniske problemer. Hennes utstilling i 1941 bestod overveiende av keramisk skulptur. Blant hennes tidlige arbeider i dette materialet kan nevnes fire relieffer til Oslo Rådhus-konkurransen 1936, en skulptur og flere relieffer til M/S Oslofjord (1938) og en skulptur av St. Franciscus (1941, Kunstindustrimuseet i Oslo). Disse figurene i relieff mot en naken flate er ofte noe grove og primitive. De dekorative og kraftige fargene synes her viktigere enn det plastiske. Men i de senere keramikkarbeider, som f.eks. altertavlen til Lisleherad kirke, og i tre relieffer til Notodden gravkapell (begge 1955), har figurene fått en annen dimensjonering, de er slankere med mykere organisk rytme. Behandlingen av bakgrunnen er rikere og grupperingen er ledigere. Også fargene ble lysere og mer dempet i denne tiden, f.eks. i Bruden pyntes (1951, Nasjonalgalleriet, Oslo).

Ved siden av de monumentale og dekorative tre- og keramikkskulpturer, har R. i hele sin aktive tid som billedhugger vært opptatt av portrettet. Hun har laget både byster, medaljer og medaljonger til minnesteiner og i et enkelt tilfelle en helfigur. Den siste, Amalie Skram-statuen (bronse 1949, Bergen) er et stort og ambisiøst verk. Den over 2 m høye kvinnefiguren er fremstilt i sin tids drakt, gående mot vinden. Formspråket er enkelt og realistisk med poetiske overtoner, og det er fine rytmiske forhold i kropp og klær. Det karakterfulle ansiktet sammen med den aktive holdningen, gir en tolkning av Amalie Skrams personlighet og livssituasjon.

Portrettbystene viser at kunstneren har hatt en solid håndverksmessig innstilling til oppgaven. Hun har også et godt tak på personkarakteristikken, selv om formen ikke alltid er like gjennomarbeidet. Bystene av Thor Kielland

(terrakotta 1951, Kunstindustrimuseet i Oslo), Anders Bugge (terrakotta 1953) og Finn Krafft (bronse 1966, begge Riksantikvaren) er betydelige arbeider med treffende karakteristikk. I særklasse står et portretthode av Åsmund Esvald (terrakotta 1951) med sin innlevelse og følsomhet i formgivningen. Blant portrettene i det minste format, bør fremheves medaljene av Theodor Petersen (1946) og Haakon Shetelig (1947). For sin medalje av Edvard Drabløs (1967) fikk R. 1. pris på biennalen i Arezzo 1968. Avgjørelsen var begrunnet med at den viste en stringent gjennomførelse av den typiske oppfatning av medaljen, en robust og sikker plastisk utførelse, kombinert med en spesiell intensitet i uttrykket.

Familierelasjoner

Datter av

 • Hanna Ovidia Yssen
 • Harald Refsum, garvermester

Gift med

 • Arne Nygård-Nilssen, riksantikvar

Utdannelse

 • Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Kristiania under Lars Utne 1917-19
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Gunnar Utsond 1919-20
 • Kunstakademiet i Weimar 1921-22

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Opphold i Paris og Italia 1920-21
 • Tyskland 1921-22
 • Italia 1928-29, -34 og -51
 • Nederland, Belgia, Frankrike og Tyskland 1934
 • Sveits, Østerrike 1951
 • flere reiser til Hellas fra slutten av 1950-årene
 • kortere reiser til flere europeiske land

Stillinger, medlemskap og verv

 • Engasjement som lærer Statens lærerskole i forming, Notodden i flere perioder 1937-ca. -47
 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre
 • Medlem fondskomité 1946-49, tilsynsrådet Kunstnernes Hus, Oslo 1967-75
 • medlem Norsk Billedhuggerforening
 • formann Bildende Kunstnerinners Forbund 1938-46
 • jurymedlem konkurransen om Bjørnstjerne Bjørnson-monumentet 1955

Priser, premier og utmerkelser

 • Norsk Brukskunstnerlags pris 1932
 • innkjøp østveggens fontene i konkurranse dekorasjoner til Oslo Rådhus 1937
 • 1. pris Biennale internazionale di Dante, Arezzo 1968
 • innkjøp i konkurranse medalje til 1100-årsminne for Rikssamlingen 1971
 • premie Biennale internazionale di Dante, Ravenna 1974

Offentlige arbeider

Utsmykninger og verk i offentlige samlinger:

 • Portrettmedaljong på minnestein, Johannes Haarklou, Haukedal (bronse 1927)
 • Portrettrelieff på minnestein, Elias Gjelten, Os (bronse 1931)
 • Altertavle, Otterøy kirke (malt trerelieff 1931)
 • Relieff, Ullern menighetshus, Oslo (gips 1932)
 • Relieff og skulptur, M/S Oslofjord (keramikk 1938, antagelig tapt)
 • Relieff på minnestein, Olaf Moen, Notodden (bronse 1945)
 • Skulptur, Borgestad gravkapell (keramikk 1947)
 • Monument over Amalie Skram, Bergen (bronse 1949)
 • Korsfestelsesgruppe i korbuen, Gimsøy kapell (keramikk 1959)
 • Fire figurer til komplettering av middelaldersk alterskap, Vevring kirke (1950)
 • Relieff på minnestein, Forfatteren Nicolai Ramm Østgaard, Tynset (bronse 1952)
 • Byster Arne Nygård-Nilssen (bronse 1952), Gerhard Fischer (bronse 1953), Anders Bugge (terrakotta 1953) og Finn Krafft (bronse 1966), Riksantikvaren
 • Altertavle, Lisleherad kirke (keramikkrelieff 1955)
 • Fire relieff, Notodden gravkapell (keramikk 1957)
 • Krusifiks, Vanse kirke (keramikk 1957)
 • Relieff, Stokmarknes sykehus (keramikk 1958)
 • Relieff (malt tre) og fasaderelieff (forgylt bronse), Årdal rådhus (1958)
 • Relieff, Aker sykehuskapell (keramikk 1958)
 • Relieff, Sunnaas sykehus, Nesodden (keramikk 1959)
 • Altertavle, Lillehammer kirke (malt trerelieff 1961)
 • Krusifiks, Kristiansand domkirke (forgylt terrakotta 1961)
 • Krageruds familiegravsted, Vestre Aker kirkegård, Oslo (bronse)
 • Gravmonument, Ragnvald Bjarne, Vår Frelsers gravlund, Oslo (bronseskulptur 1966)
 • Gravmonument, Theodora Onsager, Ullern kirkegård, Oslo (bronse)
 • Monument over Betzy Kjelsberg, Oslo (bronserelieffer 1966)
 • Relieff, Grimebakken sentralhjems kapell, Land (keramikk 1969)
 • Minnesmerke over dølenes innvandring, Bardu (bronserelieffer 1974)
 • Relieff, Oslo Sparebank (keramikk, fjernet)
 • Mosaikk, Rikshospitalet, Patologisk avdeling (1970)
 • Medaljer: Theodor Petersen (1946)
 • Haakon Shetelig (1947)
 • Henrik Grosch (1949)
 • Fridtjof Nansen (1955)
 • Anders Bugge (1957)
 • Arne Nygård-Nilssen (1965)
 • Hugo Blomquist (1965)
 • Sverre Steen (1967 og -72)
 • Harald Refsum (1972)
 • Edvard Drabløs (1967)
 • Nasjonalgalleriet, Oslo
 • Bergen Billedgalleri
 • Stavanger Faste Galleri
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim
 • Vestlandske Kunstindustrimuseum
 • Kunstindustrimuseet i Oslo
 • Universitetets Myntkabinett
 • Den Kgl. Mønt og Medaillesamling, København
 • Oslo kommunes kunstsamlinger
 • Norsk Kulturråd
 • Drammen, Tynset og Notodden kommuner

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1920
 • Høstutstillingen, 1927-1929
 • Høstutstillingen, 1932
 • Høstutstillingen, 1935
 • Høstutstillingen, 1937
 • Høstutstillingen, 1940
 • Høstutstillingen, 1945-1946
 • Høstutstillingen, 1951-1952
 • Høstutstillingen, 1958-1961
 • Høstutstillingen, 1963
 • Høstutstillingen, 1967
 • Høstutstillingen, 1972-1973
 • De unges utstilling, Kunstnerforbundet, Oslo, 1919
 • Foreningen Brukskunsts utstilling av kirkekunst, Oslo, 1926
 • Foreningen Brukskunsts utstilling av kirkekunst, Oslo, 1931
 • Foreningen Brukskunsts utstilling av kirkekunst, Trondheim, 1930
 • Bildende kunstnerinners utstilling, Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1938
 • Verdensutstillingen i Paris, 1937
 • Nasjonalgalleriets retrospektive utstilling over norsk kunst, 1940
 • Den Officielle Norske Kunstudst., København, 1947
 • Nordiska konstnärinnor, Stockholm, 1948
 • Skulpturutstilling 1950, Kunstnernes Hus, Oslo, 1950
 • Unge Kunstneres Samfunn jubileumsutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, 1957
 • Biennale internazionale di Dante, Arezzo, 1968
 • Biennale internazionale di Dante, Ravenna, 1974
 • Norsk skulptur, Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg, 1972

Separatutstillinger

 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1927
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1941
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1954
 • Kunstnerforbundet, Oslo, 1966
 • Bergens Kunstforening, 1959
 • Kunstnernes Hus, Oslo, 1977

Portretter

 • Maleri utført av Ingeborg Jensen (olje 1938) gjengitt i Kunst og Kultur 1948 s. 124

Litteratur

 • Refsum, S., Aasgaard, A.B.M., Refsum, H., Ætten Refsum fra Romerike, (Kristiania, 1922, s. 84
 • Innes, A.M. Døhlen, Ætten Refsum fra Romerike, Oslo, 1937, s. 40, Tillegg til
 • Norsk kunsthistorie, Oslo, 1927, bd. 2, s. 386-87
 • Vreim, H., Norwegian Decorative Art Today, Oslo, 1937, s. 55 (ill.)
 • Ingebretsen, E., i Kunst og Kultur, 1941, s. 188
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944-1956, (ill.)
 • Studentene fra 1917, Oslo, 1947, s. 199
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1952, bd. 11, s. 351
 • Revold, R., Norges billedkunst, Oslo, 1953, bd. 2, s. 427
 • Norske portretter. Forfattere, Oslo, 1956, register (ill.)
 • Johannesen, O. Rønning, For den bildende kunst, Bergen, 1963, register (ill.)
 • Norske portretter. Videnskapsmenn, Oslo, 1965, register (ill.)
 • Parmann, ø., Norsk skulptur i femti år, Oslo, 1969, s. 94-96 (ill.)
 • Aschehougs konversasjonsleksikon, Oslo, 1971, bd. 16, spalte 162
 • Østby, L., Norges kunsthistorie, Oslo, 1977, s. 233
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, Oslo, 1980, bd. 9, s. 697
 • Norges kunsthistorie, Oslo, 1983, bd. 6, s. 297
 • Kunst og Kultur register 1910-67, Oslo, 1971, s. 122, 238
 • Kunst og Kultur, 1974, s. 118
 • Kunst og Kultur, 1977, s. 163
 • Haug, K., i Aftenposten, 26.05.1919, Aviser
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 02.1927
 • Morgenposten, 09.12.1931
 • Willoch, S., i Aftenposten, 19.03.1941
 • Dagbladet, 19.03.1941
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 24.04.1954
 • i Morgenbladet, 23.04.1957
 • Aas, A. J., i Aftenposten, 27.04.1954
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 28.04.1954
 • Mæhle, O., i Dagbladet, 29.04.1954
 • Nationen, 18.07.1958
 • Parmann, ø., i Morgenbladet, 16.03.1966
 • Michelet, J. F., i Verdens Gang, 17.03.1966
 • Hougen, P., i Arbeiderbladet, 17.03.1966
 • Nyquist, K., i Morgenposten, 09.03.1966
 • Aftenposten, 17.03.1966
 • Aftenposten, 31.10.1966, (ill.)
 • Skaare, K., i Aftenposten, 01.11.1968, (ill.)
 • Dagbladet, 01.03.1969, (ill.)
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 18.10.1975
 • Grøtvedt, P., i Morgenbladet, 09.05.1977
 • Johnsrud, E.H., i Aftenposten, 18.05.1977, (ill.)
 • Moss Dagblad, 25.08.1982, (ill.)

Faktaboks

Maja Refsum