H. markerte seg som grafiker i slutten av 1950-årene og i 60-årene. Det var særlig tresnitt han utførte med stor teknisk dyktighet, men han har også arbeidet med litografier og akvareller. I tresnittene modelleres formen fram med tette skraveringer. Hans motiver har vært landskaper, byinteriører, særlig fra fødebyen Hammerfest, og figurer i rom. Hans form er stilisert figurativ og detaljene er etter hvert blitt nærmest utelatt, som i Formasjoner I (1968).