Faktaboks

Arild Sibbern
Sibbern, Henrik Frederik Arild
Født
17. juni 1785, Verne Kloster, Rygge
Død
11. april 1863, Kristiansand

S. var i pasjetjeneste hos Christian 7 1805–06 og tjente som sekondløytnant i Helsingør 1807–08. Hans første arbeid i Norge var undersøkelse av terrengforholdene for en kanal over Spangereid 1810, deretter arbeid med batterier i Trondheim 1811–14. Han ble kaptein 1813 og var sjef for Christianssand ingeniørdetachement 1814–53. Videre ble han major 1832 og oberstløytnant ved ingeniørbrigadens stab i Christiania 1853 med avskjed 1856, da han flyttet tilbake til Kristiansand.

Som ingeniøroffiser i Kristiansand ledet S. også en rekke sivile byggearbeider, f.eks. Mandal kirke etter J. G. Løsers tegninger. Han leverte dessuten tegninger til en del av dem. På oppdrag av biskopen i Kristiansand tegnet han bl.a. flere kirker i Rogaland og Vest-Agder. Kirketegningene ble nok en del forvansket av de lokale byggmestrene, men slik bygningene er bevart, fremtrer de som klassisismens typiske salkirker med rektangulært skip og kor i samme bredde som skipet. For øvrig kan det tydelig spores svenske forbilder i hovedformene. Gjennom tegningen til Time kirke (1826–30) bidrog han med en del av grunnlaget for den spesielle kirketypen som ble utviklet på Jæren i 1820-årene og som ble meget utbredt i hele Rogaland fram til 1880.

Familierelasjoner

Sønn av

 • Georg Christian Sibbern, major
 • Søster Huitfeldt

Gift med

 • Tveit, 1821-1855 med Maren Dorothea Steensen (1798 - 1855)

Utdannelse

 • Landkadettakademiet, København fra 1798 med offiserseksamen 1803
 • høyskolekurs for ingeniøroffiserer, København 1808–10

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Bosatt i Danmark 1798–1810
 • arbeidet med Göta kanal og veiundersøkelser i Nord-Sverige 1823

Stillinger, medlemskap og verv

 • Representant for Ingeniørbrigaden riksforsamlingen på Eidsvoll 1814
 • varamann til Stortinget 1827–36 og 1848
 • medlem direksjonen Kristiansand byselskab fra 1830

Priser, premier og utmerkelser

 • R. St. Olavs Orden 1851

Utførte arbeider

 • I Kristiansand når ikke annet er nevnt. "Hovedreparation", Christianssand teater, Kongens gt. 2 (1815–16, brent 1892)
 • Festsalbygning for klubbselskapet "Foreningen", Vestre Strandgate (1824, brent 1881)
 • Badehus (1824)
 • Bankbygning (ca. 1830)
 • Ombygging av karantenebygningene, Odderøya (1849)
 • Div. arbeider, Tugthuset (1849)
 • Ombygging og påbygging av en etasje, Christianssand latin- og realskole (1852–54)
 • Kirker: Greipstad, Søgne (1826–29)
 • Vennesla (1826–30)
 • Time, Jæren (1826–30, brent 1858)
 • Heskestad, Dalane (1827–28, revet 1904)
 • Kvås Lyngdal (1827–36)
 • Prosjekter: Lyngdal kirke (1827)
 • Tollbod, Mandal (1846)

Eget forfatterskap

 • Selvbiografi, H. J. Huitfeldt-Kaas: Efterretninger om familien Sibbern, (Kristiania, 1890, s. 98–122

Litteratur

 • Steen, S., Kristiansands historie. 1814–1914, Oslo, 1948, s. 111
 • Ovenstad, O., Militærbiografier. Den norske hærs officerer, Oslo, 1949, bd. 2, s. 408
 • Norsk Biografisk Leksikon, Oslo, 1957, bd. 13, s. 268–69
 • Christophersen, B., Av forsvarets rolle i norsk historie. Offiserers innsats i sivil byggekunst, Norsk Militær Tidsskrift, Oslo, 1965, s. 403

Arkivalia

 • Eldal, J. C., Kirkebygging på landet 1814–1880 og Linstows typetegninger, Universitetet i Oslo, 1978, register bd. 2, s. 129, mag.avh.