Aa. debuterte på Høstutst. 1914. De følgende år stilte han ofte ut og vakte en viss oppmerksomhet med sine robuste, energisk utførte mannsportretter (Magnus Vigrestad, 1919 og Vilhelm Krag, 1921), scener fra idrettslivet, og landskaper i olje og akvarell. Han ble imidlertid stadig sterkere engasjert som tegner og skribent, først i Verdens Gang fra 1917, deretter i Dagbladet fra 1922. I Arbeiderbladet (1926 - 40) virket han også som kunstkritiker. Etter 1945 leverte han tegninger, artikler og reisebrev til Dagbladet og Larvik Morgenavis. Aa. vakte sensasjon med sin parodi på modernistisk maleri, På vei til løkka, som ble antatt på Høstutst. 1934 under det fingerte navn Rolf Aakervik. Senere malte Aa. gjerne fra traktene omkring Stavern, der han hadde sitt sommersted. Disse lett forenklede landskapsbildene kan virke ubestemte i formgivningen og ofte noe matte og klangløse i koloritten. Kunstnerisk mer overbevisende er hans beste tegninger, små upretesiøse stemningsstudier utført med blyant. Aa. hadde også flere større dekorative oppdrag.