Faktaboks

Lars Printz
Født
23. september 1889, Nes på Romerike
Død
1. desember 1968, Oslo

P. malte i et naturalistisk, konvensjonelt formspråk. De tidlige landskapsbilder var preget av en umiddelbar naturfølelse, mens enkelte av P.s figurbilder synes å røpe impulser fra Arnold Böcklin. Han malte flere portretter, bl.a. Kong Haakon 7 (1947, Ingeniørenes Hus, Oslo).

Familierelasjoner

Sønn av

 • Axel Printz
 • Berthea Sæthern

Utdannelse

 • Den kgl. Tegneskole under bl.a. Oscar Wergeland
 • Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Kristiania 1912–13
 • Statens Kunstakademi, Kristiania under Krohg, Chr. og Halfdan Strøm 1911–14

Stipender, reiser og utenlandsopphold

 • Finnes legat 2 ganger
 • Studieopphold i Paris 4 mndr
 • studiereiser til Frankrike
 • England
 • Nederland
 • Belgia

Stillinger, medlemskap og verv

 • Stemmerett Bildende Kunstneres Styre

Utstillinger

Kollektivutstillinger

 • Høstutstillingen, 1914
 • Høstutstillingen, 1916-1917
 • Høstutstillingen, 1926
 • Høstutstillingen, 1933
 • Elevutstilling, Statens Kunstakademi, Kristianias, 1914
 • De refusertes utstilling, Oslo Kunstforening, 1920

Separatutstillinger

 • Bergen, 1913
 • Christiania Kunstforening, 1920
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1927
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1928
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1934
 • Blomqvists Kunsthandel, Oslo, 1935
 • Drammens Kunstforening, 1933

Portretter

 • Selvportrett (olje) gjengitt i Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo 1944, s. 196 og Oslo 1956, s. 202

Litteratur

 • Verdens Gang, 14.10.1914
 • Ørebladet, 07.09.1920
 • Nilssen, Jappe, i Dagbladet, 07.09.1920
 • Øverland, A., i Verdens Gang, 16.09.1920
 • Tidens Tegn, 23.10.1920
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1944, s. 196 (ill.)
 • Illustrert Norsk Kunstnerleksikon, Oslo, 1956, s. 202–03 (ill.)
 • Schulerud, M., Norsk kunstnerliv, Oslo, 1960, register
 • Alsvik, H., Drammens Kunstforening 1867–1967, Drammen, 1967, s. 196
 • Mørch, K., i Aftenposten, 03.12.1968-04.01.1968
 • Kunst og Kultur register 1910–67, Oslo, 1971, s. 237

Arkivalia

 • Nasjonalgalleriets dokumentasjonsarkiv