P. malte i et naturalistisk, konvensjonelt formspråk. De tidlige landskapsbilder var preget av en umiddelbar naturfølelse, mens enkelte av P.s figurbilder synes å røpe impulser fra Arnold Böcklin. Han malte flere portretter, bl.a. Kong Haakon 7 (1947, Ingeniørenes Hus, Oslo).