E. livnærte seg i begynnelsen av sin karriere ved å tegne møbler og male etter fotografi. Han debuterte på Høstutstillingen 1902, med et portrett. I 1911 fikk han fast ansettelse i Tidens Tegn, og var knyttet til avisen til den gikk inn i 1940. I denne perioden la han vekk malersakene og ble tegner på heltid. Hans kjappe og følsomme strek fanger inn ironiske, dramatiske, humoristiske eller lyriske situasjoner med stor treffsikkerhet. Samtidig med sin virksomhet som avistegner utførte E. mange bokillustrasjoner og bokomslag. Etter 1940 tok E. igjen opp malingen og hadde en tid elever.